Χρυσούλα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α.Π.Θ. pasok.gr Home of S & D Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

16.04.14 Έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της έκθεσης για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους

περισσότερα » « λιγότερα

Ψηφίστηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αναδιατύπωση της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ, που αφορά στον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών που χαρακτηρίζονται ως «εθνικοί θησαυροί» και έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους από το 1993 και μετά.

Ως εισηγήτρια της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθ. Χρυσούλα Παλιαδέλη συμμετείχε με παρεμβάσεις στο κείμενο και στον άτυπο τρίλογο ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επιτρέποντας την ψήφισή της στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

Η αναδιατυπωμένη οδηγία:

    Α. διευκολύνει τις διαδικασίες και επεκτείνει τα χρονικά όρια για την άσκηση αγωγής και την παραγραφή της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών και

    Β. μεταφέρει το βάρος της καλής πίστης και της δέουσας επιμέλειας στον κάτοχο του αγαθού, που πρέπει να αποδείξει πως για την απόκτησή του είχε βεβαιωθεί ότι πρόκειται για προϊόν νόμιμης και όχι αρχαιοκαπηλικής διακίνησης.

Με τροπολογίες της κ. Παλιαδέλη περιλαμβάνονται πλέον στην οδηγία και προϊόντα λαθρανασκαφών, ενώ η χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του πολιτιστικού αγαθού.

21.01.14 Υιοθέτηση από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας της έκθεσης για την εφαρμογή της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους

περισσότερα » « λιγότερα

Υιοθετήθηκε σήμερα από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ, που αφορά την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που χαρακτηρίζονται ως «εθνικοί θησαυροί» και έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους από το 1993 και μετά.

Η αναδιατύπωση της o δηγίας 93/7/ΕΟΚ κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να αρθούν περιορισμοί στο νομικό της πεδίο, αλλά και να διευρυνθεί χρονικά η προθεσμία για την προσφυγή κράτους μέλους που διεκδικεί την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που διακινήθηκαν παράνομα σε άλλο κράτος μέλος.

Με την αναδιατύπωση της οδηγίας:

   · Τα κράτη μέλη καλούνται να ορίσουν το περιεχόμενο της έννοιας «εθνικός θησαυρός», να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ τους, να διευρύνουν την τεχνογνωσία και να ανταλλάξουν πληροφορίες μέσα σε ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο.

   · Η ανάθεση του βάρους της απόδειξης βαρύνει πια τον νομέα, που θα πρέπει να αποδείξει ότι κατά τον χρόνο της απόκτησης του πολιτιστικού αγαθού επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να εξασφαλίσει τη νόμιμη προέλευση του πολιτιστικού αγαθού.

   · Οι προθεσμίες για τη διεκδίκηση και την επιστροφή των εθνικών θησαυρών γίνονται ρεαλιστικότερες.

Ως σκιώδης εισηγήτρια της έκθεσης εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ευρωβουλευτής του ΠA.ΣO.K. καθ. Χρυσούλα Παλιαδέλη, δήλωσε:« Ο ορισμός του "εθνικού θησαυρού" από τα ίδια τα κράτη μέλη -στον οποίον συμπεριλάβαμε πλέον και εκείνα που προέρχονται από λαθρανασκαφές- και η ενσωμάτωση της αναθεωρημένης οδηγίας στο νομικό τους οπλοστάσιο θα συμβάλουν στην πάταξη της παράνομης διακίνησης του πολιτιστικού αγαθού εντός της Ε.Ε., επειδή θα εναρμονίσουν την έννοια και θα απλουστεύσουν τις διαδικασίες για την προστασία του. Εκτιμώ ότι η αναδιατυπωμένη οδηγία θα ενισχύσει τη συνεργασία των κρατών μελών στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα υποστηρίξει τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών που διακινήθηκαν παράνομα εντός της Ε.Ε., ανοίγοντας έτσι το δρόμο για νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν σε διεκδικήσεις επιστροφών που υπερβαίνουν το χρονικό όριο στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη οδηγία. Ελπίζω ότι η διαδικασία του τριλόγου που θα ακολουθήσει ανάμεσα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό νομοθετικό κείμενο, θα ολοκληρωθεί στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, καθώς το λαθρεμπόριο πολιτιστικών αγαθών πλήττει έντονα και τη χώρα μας».

27.11.13 Δελτίο τύπου για τη γνωμοδότηση της Χρυσούλας Παλιαδέλη σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα ενεργού και υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης

περισσότερα » « λιγότερα

Η γνωμοδότηση της ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθ. Χρυσούλας Παλιαδέλη για το διακρατικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση (πρόγραμμα AAL) συζητήθηκε στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των γυναικών και Ισότητας των φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τρίτης ηλικίας μέσα από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά. Χρηματοδοτεί τη διευρωπαϊκή εφαρμοσμένη έρευνα για προϊόντα και υπηρεσίες ευγηρίας και έχει αναληφθεί από κοινού από 23 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρόκειται για ένα πετυχημένο διακρατικό πρόγραμμα τη σημασία του οποίου η Ε.Ε. θέλει να τονίσει, με τη συμμετοχή της ως επιπλέον εταίρου. Είναι σημαντική η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών ευγηρίας που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για ενεργό και υγιή γήρανση, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων που τους παρέχουν φροντίδα και για την υποστήριξη της αύξησης των συστημάτων περίθαλψης. Χαίρομαι ότι η Ελλάδα μετέχει στο πρόγραμμα και ελπίζω πως η αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης θα αξιοποιηθεί δεόντως από την ελληνική πολιτεία», δήλωσε η κ. Παλιαδέλη κατά την παρέμβασή της.

10.10.13 Δελτίο τύπου της Χρυσούλας Παλιαδέλη για την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών: «Η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει και έχει υπερνικήσει δυσκολίες στο παρελθόν. Mε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της μπορεί να το πράξει και πάλι»

περισσότερα » « λιγότερα

Στη διάρκεια της συζήτησης για την υιοθέτηση της ετήσιας έκθεσης 2012 δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών, η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθ. Χρυσούλα Παλιαδέλη, ως Αντιπρόεδρός της, δήλωσε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

«Τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε την τιμή να είμαστε οι άμεσοι αποδέκτες καταγγελιών ή παραπόνων από τους ευρωπαίους πολίτες, για ζητήματα που αφορούν στην ιθαγένεια, την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη διαφάνεια στη διοίκηση, την προστασία του περιβάλλοντος. Με τη βοήθειά τους έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε νομοθετικές παραλείψεις ή διοικητικές δυσλειτουργίες στα κράτη μέλη, οι οποίες αντιβαίνουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, να συμβάλουμε στην επίλυσή τους και ταυτόχρονα να αναδείξουμε ενδεχόμενα κενά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Το γεγονός ότι στο πλαίσιο αυτό τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών λειτουργούν ως διάμεσοι ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κομισιόν και η διαπίστωση ότι αριθμός των αναφορών αυξάνεται σταδιακά αποδεικνύουν ότι με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών η ενωμένη Ευρώπη μπορεί να γίνει καλύτερη.

Ενθαρρύνω, για το λόγο αυτό, τους έλληνες πολίτες να αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα που τους παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να υποστηρίξουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή τους ιδιότητα. Προσβλέπω στην αξιοποίηση της έκθεσης αυτής από τον αρμόδιο Επίτροπο και ελπίζω ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία, που θα κληθεί σε λίγους μήνες να διαμορφώσει τη σύνθεση του επόμενου ευρωκοινοβουλίου, θα αντισταθεί στις σειρήνες του λαϊκισμού, του ευρωσκεπτικισμού, της ξενοφοβίας, του φασισμού και του νεοναζισμού».

01.10.13 Δελτίο τύπου της Χρυσούλας Παλιαδέλη σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ για τη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών

περισσότερα » « λιγότερα

Στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων από τη Γαλλία και τη Γερμανία, και εκπροσώπων της UNESCO που οργανώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, με θέμα τη βελτίωση του πλαισίου της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ, που αφορά στην επιστροφή πολιτιστικών αγαθών τα οποία έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους μετά το 1993, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε -με πρωτοβουλία της ευρωβουλευτού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθ. Χρυσούλας Παλιαδέλη- από την κ. Κατερίνα Βουτσά, αρχαιολόγο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η Ελληνίδα εμπειρογνώμων μετέφερε τις ελληνικές θέσεις, επισημαίνοντας τη σημασία που έχει για τη χώρα μας η αναθεώρηση της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ, ειδικά όσον αφορά στις νομικές διατάξεις που σχετίζονται με τη διασφάλιση της νόμιμης προέλευσης και κατοχής των διακινούμενων πολιτιστικών αγαθών.

Ως εισηγήτρια της έκθεσης εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών, η κ. Παλιαδέλη δήλωσε: «Η διεκδίκηση πολιτιστικών αγαθών κράτους μέλους που βρίσκονται παράνομα σε άλλο κράτος μέλος είναι νομικό και ηθικό δικαίωμα των χωρών από τις οποίες απομακρύνθηκαν και η επιστροφή τους νομική και ηθική υποχρέωση των χωρών στις οποίες εντοπίστηκαν. Είμαι σίγουρη ότι η πλήρης εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών με το ευρωπαϊκό δίκαιο στον τομέα της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του επιδιωκόμενου στόχου και πιστεύω πως ο αυστηρότερος έλεγχος των κατόχων για την προέλευσή τους θα αποθαρρύνει την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, μειώνοντας, επομένως, τη ζήτησή τους και πλήττοντας, κατά συνέπεια, την αρχαιοκαπηλία. Με την αυστηροποίηση ορισμένων άρθρων της Οδηγίας αναμένεται ότι οι λαθρανασκαφείς θα έχουν μικρότερο αγοραστικό κοινό και οι οίκοι που διακινούν πολιτιστικά αγαθά θα είναι περισσότερο προσεκτικοί στις επιλογές τους».

17.09.13 Δελτίο τύπου της Χρυσούλας Παλιαδέλη σχετικά με την έκθεση για την ιστορική μνήμη: «Η ιστορική γνώση κλειδί για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ιδέας και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας»

περισσότερα » « λιγότερα

Στη διάρκεια της συζήτησης για την έκθεση πρωτοβουλίας στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα την «ιστορική μνήμη στον πολιτισμό και την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθ. Χρυσούλα Παλιαδέλη έκανε την ακόλουθη παρέμβαση:

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα που άπτεται άμεσα της ευρωπαϊκής ιδέας και που, μέσα από το κείμενο του εισηγητή, και της συζήτησης που προκάλεσε, αντανακλά τις ανομοιογένειες στη σύνθεση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, σε ό,τι αφορά στην ερμηνεία ιστορικών γεγονότων και ιδεολογιών που σημάδεψαν την πρόσφατη ιστορία μας.

Είναι μοναδική ευκαιρία για το παρόν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραμονές της ανανέωσής του εν όψει των επερχόμενων ευρωεκλογών, να δεσμεύσει το επόμενο με αποφάσεις που διακηρύσσουν την πίστη στις ευρωπαϊκές αξίες, αποδέχονται την αντικειμενική προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων που τραυμάτισαν τον 20ό αιώνα και καταδικάζουν, πέρα από κομματικές επιλογές, την επικίνδυνα αυξανόμενη ρατσιστική και ξενοφοβική βία στην Ευρώπη.

Είναι μέγιστη υποχρέωση για τα εθνικά κράτη και τους μελλοντικούς εκπροσώπους τους στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, σε μια περίοδο άγριας λιτότητας και βαθιάς οικονομικής κρίσης, που πλήττουν την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής και ενισχύουν τον ευρωσκεπτικισμό, να ενημερώσουν τους νέους για τις συνθήκες που οδήγησαν στα ολοκαυτώματα, εισάγοντας στην εκπαίδευσή τους δράσεις που θα αποδυναμώσουν την απειλητική επανεμφάνιση νεοφασιστικών φαντασμάτων, που τρέφονται από την κρίση και απειλούνται από την άγνοια ή τη λήθη. Όσο αδυνατούμε να πλησιάσουμε έμπρακτα τους ευρωπαίους πολίτες και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά τους, τόσο αυτοί που θα δραπετεύουν προς τον εχθρό θα αυξάνονται. Η σύγκριση αυτών των τάσεων και κινημάτων με τον ναζισμό είναι κενή ρητορική μόνο για τους ανιστόρητους».

23.04.13 Δήλωση της Χρυσούλας Παλιαδέλη σχετικά με την έκθεση για τις ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

περισσότερα » « λιγότερα

Με αφορμή τη συζήτηση της έκθεσης σχετικά με τις ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθηγήτρια Χρυσούλα Παλιαδέλη, ως εισηγήτρια της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, δήλωσε στην επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:«Η γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία συνιστά μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε γλώσσα αποτελεί μέρος του πολιτιστικού της πλούτου. Είναι ανάγκη να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα και να αναληφθούν από τα κράτη πρωτοβουλίες και δράσεις που θα διασφαλίσουν τη διατήρησή τους στο χρόνο. Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας, προκειμένου να αποφύγουμε διατυπώσεις που ενδεχομένως ενθαρρύνουν πολιτικές βλέψεις ή υποδαυλίζουν εδαφικές ή αυτονομιστικές τάσεις, υπονομεύοντας έτσι την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμάχονται την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ιδέας».

12.03.13 Δήλωση της Χρυσούλας Παλιαδέλη με αφορμή την ψήφιση τριών εκθέσεων από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διατήρηση και ενίσχυση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων

περισσότερα » « λιγότερα

Εγκρίθηκαν σήμερα στο Στρασβούργο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τρεις εκθέσεις για την ισότητα των δύο φύλων με αφορμή την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου. Οι εκθέσεις, που αναφέρονται στον αντίκτυπο της κρίσης στις γυναίκες, στην εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν στο φύλο και στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στη Βόρεια Αφρική, επιβεβαίωσαν ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να πλήττονται από διακρίσεις σε όλα τα πεδία της ζωής τους.

Σύμφωνα με τα τρία αυτά ψηφίσματα, η οικονομική κρίση, οι περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες και θέσεις εργασίας, η εργασία με μερική απασχόληση πλήττουν περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες. Εξακολουθεί να υπάρχει μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στις αμοιβές των δύο φύλων, με τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κερδίζουν 16% λιγότερα χρήματα από τους άνδρες για την ίδια εργασία. Οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις στην πολιτική και τις επιχειρήσεις, ενώ μεγάλες διαστάσεις εξακολουθεί να έχει και η έκταση της βίας κατά των γυναικών.

Απογοητευτικά χαρακτήρισε τα μηνύματα των εκθέσεων η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθ. Χρυσούλα Παλιαδέλη, η οποία αναφέρθηκε και στην πρόσφατη πρόταση για κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και αντικατάστασή της από μία Διεύθυνση Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών. «Χαιρετίζω την πρόσφατη προκήρυξη προγραμμάτων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα προκειμένου να αξιοποιηθούν τα σχετικά προγράμματα ΕΣΠΑ. Προσβλέπω στη συμμετοχή των Ελληνίδων σε αυτά και θεωρώ, βεβαίως, αυτονόητη την ταχεία και κυρίως αξιοκρατική επιλογή των προτάσεών τους, ως προϋπόθεση, για τη συμβολή τους στην αναστολή της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Η σημερινή συγκυρία απαιτεί περισσότερο από ποτέ την εντατικοποίηση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων στη χώρα μας, όπως προκύπτει από την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ελλάδα, στην οποίαν επισημαίνεται, ανάμεσα στα άλλα, και η ανάγκη για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Αναρωτιέμαι αν η σκέψη για τη μετατροπή της σε Διεύθυνση θα υπηρετήσει το κύρος και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που θα κληθεί να καλύψει».

11.12.12 Συνέντευξη τύπου του Επιτρόπου Υγείας Τ. Μποργκ και των ευρωβουλευτών Ρ. Αντζελίλι και Χρ. Παλιαδέλη, με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών

περισσότερα » « λιγότερα

Κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο νέος Επίτροπος για θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών, κ. Tonio Borg, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ιταλίδα Roberta Angelilli (του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), και η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθηγήτρια Χρυσούλα Παλιαδέλη. Η συνέντευξη τύπου δόθηκε με αφορμή την υιοθέτηση από την Ολομέλεια του Σώματος της έκθεσης Angelilli για την πρόληψη των ασθενειών στις ηλικιωμένες γυναίκες, στην οποία η κ. Παλιαδέλη ήταν σκιώδης εισηγήτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Ο Επίτροπος κ. Borg δεσμεύτηκε για μέτρα που θα διασφαλίσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και την προληπτική ιατρική φροντίδα, τονίζοντας την ανάγκη για επαρκή και κατάλληλη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Οι δύο ευρωβουλευτές επισήμαναν την ανάγκη για επιστημονική ιατρική εξειδίκευση σε θέματα τρίτης ηλικίας, αλλά και σε θέματα φύλου ως σημαντικού παράγοντα στην αντιμετώπιση ασθενειών που είτε πλήττουν κυρίως τις γυναίκες (όπως η οστεοπόρωση και η νόσος Alzheimer), είτε ανατρέπουν την παραδοσιακή άποψη για τη μικρή τους, μέχρι πρότινος, εμφάνιση στο γυναικείο φύλο (όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος του πνεύμονα).

«H Ευρώπη γερνάει και αυτό οφείλεται όχι μόνον στα χαμηλά ποσοστά των γεννήσεων, αλλά και στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Αυτό δεν κάνει τους ηλικιωμένους Ευρωπαίους περισσότερο αισιόδοξους για το μέλλον τους, κυρίως όταν αντιμετωπίζονται ως ανενεργοί πολίτες ή όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Η πρόληψη και η κοινωνικοποίηση είναι προϋποθέσεις για την υγιή και ενεργό γήρανση. Ειδικότερα σε καιρούς οικονομικής κρίσης, η υγιής και δραστήρια τρίτη γενιά αποδεικνύεται πολύτιμη για την οικογενειακή και την κοινωνική συνοχή. Και λογιστικά "συμφέρουσα", για την οικονομία», δήλωσε μεταξύ άλλων η ευρωβουλευτής Χρυσούλα Παλιαδέλη.

27.11.12 Έγκριση του νέου επταετούς προγράμματος της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020

περισσότερα » « λιγότερα

Τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισαν σήμερα με μεγάλο αριθμό τροπολογιών το νέο επταετές πρόγραμμα (2014-2020) της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό με την ονομασία «Yes Europe», συντομογραφία του «Youth, Education, Sport», που πήρε τη θέση της αντιπροτεινόμενης από την Επιτροπή ονομασίας για το πρόγραμμα αυτό «Erasmus For All».

Το πρόγραμμα συνενώνει όλα τα υφιστάμενα προγράμματα και τις δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης: στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus), στη σχολική εκπαίδευση (Comenius), στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Leonardo da Vinci), στην εκπαίδευση των ενηλίκων (Grundtvig) και στον τομέα της νεολαίας («Νεολαία σε δράση»). Επίσης, περιέχει διατάξεις για τις δράσεις Jean Monnet, καθώς και ξεχωριστό κεφάλαιο για τον αθλητισμό.

Η έκθεση που εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από την επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διασφαλίζει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των νέων και της κινητικότητάς τους στην Ευρώπη. Εισάγει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τον τομέα της νεολαίας, που εξασφαλίζει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των νέων και της κινητικότητάς τους στην Ευρώπη. Επίσης, προβλέπει ένα νέο σύστημα δανειακής διευκόλυνσης σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τα υπάρχοντα συστήματα επιδότησης.

«Κεντρικό αιτούμενο του νέου προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, που μαστίζει την Ευρώπη και δυναμιτίζει το μέλλον της. Επενδύοντας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύονται με το νέο πρόγραμμα να την αντιμετωπίσουν, παρέχοντας στους νέους ίσες αλλά αξιοκρατικές ευκαιρίες για μόρφωση, κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση. Απομένει σε εκείνους που αποφασίζουν για τον κοινοτικό προϋπολογισμό να υποστηρίξουν οικονομικά την πρόταση, στα κράτη μέλη να κατανοήσουν ότι το κλυδωνιζόμενο μέλλον της ευρωπαϊκής ιδέας είναι άμεσα εξαρτημένο από την παιδεία, στους εκπαιδευτικούς να συμβάλουν στην ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης και στους νέους να την προτάξουν στις απαιτήσεις τους», δήλωσε η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καθηγήτρια Χρυσούλα Παλιαδέλη.

Η πρόταση αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο και θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014 στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

20.09.12 Δελτίο τύπου για τις γνωμοδοτήσεις της Χρυσούλας Παλιαδέλη σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας

περισσότερα » « λιγότερα

Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκαν χτες από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας δύο γνωμοδοτήσεις της ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθηγήτριας Χρυσούλας Παλιαδέλη, που αφορούν στην τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας και το νέο στρατηγικό του θεματολόγιο για την περίοδο 2014-2020.

Το ΕΙΤ συστάθηκε το 2008, με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο να ενισχύσει καινοτόμες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΙΤ λειτουργεί με τις λεγόμενες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), αυτόνομες εταιρικές συμπράξεις ανάμεσα σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Οι ΚΓΚ αναλαμβάνουν δραστηριότητες καινοτομίας σε τομείς που ενδιαφέρουν καίρια την κοινωνία και την οικονομία, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο.

Με την έγκριση των δύο αυτών γνωμοδοτήσεων καλείται πλέον η επί της ουσίας Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας να ενσωματώσει τις προτάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, σε θέματα που αφορούν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΙΤ και τη διεξαγωγή μεταπτυχιακής/ή και διδακτορικής έρευνας σε περισσότερα από ένα πανεπιστήμια που μετέχουν ως εταίροι στις ΚΓΚ.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η κ. Παλιαδέλη δήλωσε: «Με τις δύο γνωμοδοτήσεις υπογραμμίσαμε εμφατικά τον σημαντικό ρόλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη δημιουργία μιας καινοτόμας Ευρώπης, υπενθυμίζοντας κυρίως στην επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Κομισιόν ότι το ερευνητικό, αλλά και επιχειρηματικό δυναμικό προέρχεται κατά παράδοση από τους κόλπους των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διασφαλίσαμε παράλληλα την ακαδημαϊκή ελευθερία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη μάθηση, την έρευνα και την αυτοτέλεια της διδακτέας ύλης. Πανεπιστημιακοί φοιτητές αποδεδειγμένης αριστείας θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν μεταπτυχιακή και διδακτορική έρευνα σε περισσότερα του ενός πανεπιστήμια, διευρύνοντας έτσι τους επιστημονικούς τους ορίζοντες και τις επαγγελματικές τους προοπτικές χάρη στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Υπογραμμίσαμε, τέλος, τον ειδικό ρόλο των ανθρωπιστικών σπουδών στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση, και τη συμβολή της ερευνητικής τους διάστασης στη διεπιστημονικότητα, την οικονομική ζωή, με τη διαφύλαξη και αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς».

02.02.12 Δελτίο τύπου με αφορμή την ψήφιση Έκθεσης σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού

περισσότερα » « λιγότερα

«Το αδιάβλητο των αθλητικών γεγονότων είναι αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή τους και για την προστασία της αγωνιστικής ακεραιότητας των αθλητών»

Ενίσχυση του υγιούς αθλητισμού, πάταξη της βίας και απόλυτη διαφάνεια στη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων ζήτησε η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθ. Χρυσούλα Παλιαδέλη, με αφορμή την ψήφιση της έκθεσης σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. Υποστήριξε ότι για την έντιμη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων πρέπει να διασφαλιστεί η υιοθέτηση μέτρων από τα κράτη μέλη προκειμένου να προληφθούν θλιβερά και επιζήμια για τον αθλητισμό φαινόμενα, όπως τα στοιχήματα και το «στήσιμο» παιχνιδιών.

Το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ) παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα αρμοδιότητα για τον αθλητισμό. Συγκεκριμένα προσφέρει μια ευρωπαϊκή νομική βάση για δράσεις στον τομέα του αθλητισμού και επομένως για ένα πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης σε επίπεδο Ε.Ε.

Η έκθεση εκτός από κάποιες συμβολικού χαρακτήρα προτάσεις, όπως η θέσπιση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Αθλητισμού και της Αθλητικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στο πρότυπο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, προτείνει τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγής νέων αθλητών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., αντίστοιχο με το πρόγραμμα ERASMUS για τους φοιτητές, αλλά και τη δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής λίστας με τα ονόματα οπαδών που έχουν επιδείξει βίαιη συμπεριφορά, με σκοπό την απαγόρευση της εισόδου τους στα στάδια.

«Είναι τεράστια τα οφέλη που προσφέρει ο αθλητισμός ως μέσο προώθησης της ειρήνης, της κοινωνικής ένταξης, της δημόσιας υγείας, της οικονομικής ανάπτυξης, της ευρωπαϊκής συνοχής. Αποτελεί μόνιμη πρόκληση για τους αθλητές η υπέρβαση των ατομικών, σωματικών και πνευματικών τους ορίων, κυρίως όταν το αποτέλεσμα στηρίζεται στις αξίες της ευγενούς άμιλλας. Πρέπει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη εγκληματικών πράξεων που συνιστούν απειλή για τον αθλητισμό και την κοινωνία μας, όπως οι προσυμφωνημένες αθλητικές συναντήσεις, τα παράτυπα και παράνομα στοιχήματα, η φαρμακοδιέγερση, η βία, η εμπορία ανθρώπων, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», δήλωσε η κ. Παλιαδέλη.

23.11.11 Η κινητικότητα των Ευρωπαίων φοιτητών και η αναγνώριση των σπουδών τους, προτεραιότητα στην αποτίμηση της Διαδικασίας της Μπολόνια

περισσότερα » « λιγότερα

Η ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και η αναγνώριση των σπουδών τους είναι η απάντηση που διαθέτουμε, όχι μόνο για λόγους επαγγελματικούς αλλά και ιδεολογικούς, στους καιρούς μιας δραματικής χρηματοπιστωτικής κρίσης που θέτει εν αμφιβόλω τις αξίες πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό υποστήριξε η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθηγήτρια Χρυσούλα Παλιαδέλη στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο την αποτίμηση της διαδικασίας της Μπολόνια.

«Οι νέοι της Ευρώπης έχοντας την αγωνία της ανεργίας, δύσπιστοι στις προθέσεις όσων διαχειρίζονται τις τύχες τους, είναι αυτοί που θα κληθούν άμεσα να αναστρέψουν με τη συμμετοχή τους τις διαλυτικές τάσεις που βιώνουμε και να ενδυναμώσουν την ευρωπαϊκή συνοχή. Αποτιμώντας τη διαδικασία της Μπολόνια, δέκα χρόνια μετά την εφαρμογή της, γίνεται επιτακτική η ανάγκη να ενισχύσουμε τις υποδομές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να υποστηρίξουμε τη διττή συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα, να διευκολύνουμε την κινητικότητα των φοιτητών μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και κυρίως να επιταχύνουμε την ευρωπαϊκή πιστοποίηση των πτυχίων τους, υπερβαίνοντας τις όποιες εθνικές αγκυλώσεις. Κατοχυρώνοντας την αναγνώριση των σπουδών τους, με τρόπους θεσμικά αποδεκτούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τους παρέχουμε τη δυνατότητα να ζήσουν και να εργαστούν ανεμπόδιστα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Αυτό δεν οδηγεί στην ομογενοποίηση των σπουδών, αλλά επιβάλλει την αναθεώρησή τους, με στόχο την εξεύρεση μιας κοινής πλατφόρμας για την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα υποστηρίξει την απασχολησιμότητα και την κοινωνική σύγκλιση», τόνισε η κ. Παλιαδέλη.

22.11.11 Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (European Heritage Label) DECISION No 1194/2011/EU

περισσότερα » « λιγότερα

Το τελικό κείμενο (DECISION No 1194/2011/EU), που εγκρίθηκε με τη διαδικασία της συναπόφασης επί του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εισηγήτρια του οποίου ήταν η Χρυσούλα Παλιαδέλη, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22.11.2011, L 303/1-9.

16.11.11 Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον δρόμο για την εφαρμογή του

περισσότερα » « λιγότερα

Τον δρόμο για την εφαρμογή του πήρε σήμερα το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μετά τη συντριπτική καταψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότασης από μερίδα ευρωσκεπτικιστών να αποσυρθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Η θετική εισήγηση της ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθηγήτριας Χρυσούλας Παλιαδέλη έπεισε την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών για την αναγκαιότητα υπερψήφισης ενός θεσμού που σκοπό έχει να συμβάλει στην ευρωπαϊκή συνοχή, χωρίς να επιβαρύνει τους εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά ενεργοποιώντας τις ευρωπαϊκές κοινωνίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή διάσταση του πολιτιστικού πλούτου τους, ως εργαλείου για την ευρωπαϊκή σύγκλιση και την τουριστική ανάδειξη.

«Επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε στους καιρούς μιας δραματικής χρηματοπιστωτικής κρίσης που θέτει εν αμφιβόλω τις αξίες πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς εκτιμώ πως υποστηρίζει τις προσπάθειες για την υπέρβαση νοοτροπιών και καταστάσεων που αντιμάχονται την ενωμένη Ευρώπη και θα ανατρέψει απόπειρες για την αναθεώρηση αρχών που εγγυώνται την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής συνοχής» δήλωσε η κ. Παλιαδέλη κατά τη σχετική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια, παρουσία της Επιτρόπου Παιδείας και Πολιτισμού Ανδρούλλας Βασιλείου.

Η Έκθεση Παλιαδέλη είχε υπερψηφιστεί με συντριπτική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο, δίνοντας στην εισηγήτρια ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο στη διαβούλευση που ακολούθησε με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης. «Η πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου με ικανοποιεί στο μέγιστο βαθμό, καθώς έχει ενσωματώσει την πλειονότητα των τροπολογιών και των παρεμβάσεών μας. Ακόμα και σε ορισμένα σημεία στα οποία αρχικά δεν συνέπιπταν οι απόψεις μας πετύχαμε να βρούμε τη χρυσή τομή έχοντας τον ίδιο σκοπό: την ανάδειξη του Σήματος σε έγκυρη απόδοση τιμής σε τόπους που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή ιδέα. Όχι με βάση τα σημερινά πρότυπα, που τροφοδοτούν την αγωνία μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με εκείνα στα οποία στηρίχτηκε η δημιουργία της», τόνισε η κ. Παλιαδέλη.

Δείτε εδώ την εισήγηση της Χρυσούλας Παλιαδέλη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Δείτε εδώ το σχετικό ανακοινωθέν τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

10.11.11 Δελτίο τύπου με αφορμή την Έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας για την πρόοδο της Διαδικασίας της Μπολόνια δέκα χρόνια μετά τη θέσπισή της

περισσότερα » « λιγότερα

Επίκαιρη όσο ποτέ, ως αντανάκλαση της κρίσης αξιών στην Ευρώπη και τον κόσμο, χαρακτήρισε η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθηγήτρια Χρυσούλα Παλιαδέλη, την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την πρόοδο της Διαδικασίας της Μπολόνια δέκα χρόνια μετά τη θέσπισή της. Στη σχετική συζήτηση που ακολούθησε, μεταξύ άλλων επισήμανε:

«Σε μία Ευρώπη που κλυδωνίζεται, με την ανεργία να αγγίζει πρωτόγνωρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση επίπεδα, γίνεται λόγος όλο και συχνότερα για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των πανεπιστημιακών σπουδών και των επαγγελματικών διεξόδων που προσφέρουν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της "αγοράς". Θα ήταν, ωστόσο, σφάλμα, σε αυτούς τους οικονομικά και αξιακά δύσκολους καιρούς, να συμβάλουμε στην υποτίμηση του ρόλου που διαδραματίζει ο πολιτισμός, όχι μόνον στην τόνωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι ανθρωπιστικές σπουδές στη δημόσια εκπαίδευση και η ερευνητική διάστασή τους μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία για τη διαμόρφωση προτύπων που θα ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, με ανανεωμένα προγράμματα σπουδών που θα εμπεριέχουν τις ανθρωπιστικές σπουδές, ως μέσου αντίστασης στη μονόπλευρη τεχνοκρατική διάσταση των επιστημών. Είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αναθεώρηση των (αμφισβητήσιμων) διεθνών κριτηρίων με βάση τα οποία αξιολογούνται τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και εξαιτίας των οποίων η παιδευτική και ερευνητική υπεραξία των ανθρωπιστικών σπουδών εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως μη παραγωγική», κατέληξε η κ. Παλιαδέλη.

05.10.11 Δελτίο τύπου σχετικά με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012 με τη Χρυσούλα Παλιαδέλη ως εισηγήτρια εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας

περισσότερα » « λιγότερα

«Ο πολιτισμός και οι ανθρωπιστικές επιστήμες ως αντίδοτο σε εποχές κρίσης»

Ψηφίστηκε σήμερα από τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας η σχετική με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012 γνωμοδότηση, με την οποία καλείται η αρμόδια Επιτροπή Προϋπολογισμών να λάβει στην πρόταση ψηφίσματός της μέριμνα για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, τις πολιτικές του πολιτισμού, την ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας και την τόνωση του αθλητισμού, θεωρώντας ότι με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να θυσιαστούν στο όνομα της δημοσιονομικής λιτότητας.

Η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθ. Χρυσούλα Παλιαδέλη, εισηγήτρια της Σοσιαλιστικής Ομάδας για τη γνωμοδότηση, δήλωσε με αφορμή την έγκρισή της: «Θα ήταν σφάλμα, σε αυτούς τους οικονομικά δύσκολους καιρούς, να υποτιμήσουμε το ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός όχι μόνον στην τόνωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρέπει συνεπώς να υποστηριχτεί η χρηματοδότηση και να ενισχυθεί η πολλαπλή επένδυση σε αυτόν».

Ειδικά για το θέμα της εκπαίδευσης και της έρευνας στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θέσπισης, η κ. Παλιαδέλη ζήτησε να καταστούν περισσότερο ορατοί οι ανθρωπιστικοί κλάδοι στα εκπαιδευτικά ερευνητικά προγράμματα που θα προταθούν. «Η έρευνα ως επιστημονική δραστηριότητα ταυτίζεται συνήθως, αλλά απολύτως εσφαλμένα, με τις θετικές επιστήμες, όχι μόνον σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών. Εντούτοις, στο μέγιστο ποσοστό τους οι επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών, ασκούν έρευνα ανάλογης σημασίας και ποιότητας, που δυστυχώς μοιάζει να είναι λιγότερο συμβατή προς τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, που έχει αναγάγει την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τη συνεργασία με ιδιώτες και την ανταγωνιστικότητα, σε κυρίαρχα κριτήρια για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Στα κριτήρια αυτά δυστυχώς σπάνια μπορεί να ανταποκριθεί η ερευνητική δραστηριότητα των ανθρωπιστικών επιστημών και για αυτό θεωρούνται λαθεμένα αντιπαραγωγικές», τόνισε η ευρωβουλευτής. Η σχετική τροπολογία της κ. Παλιαδέλη έγινε ομόφωνα δεκτή από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.

13.09.11 Δελτίο τύπου για την έγκριση της έκθεσης «Κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης» με τη Χρυσούλα Παλιαδέλη ως εισηγήτρια εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας

περισσότερα » « λιγότερα

«Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αξιοπρεπή εργασία για όλους»

Εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση πρωτοβουλίας για την «Κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης», στην οποία προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα για να διατηρηθεί στην αγορά εργασίας το διαθέσιμο γυναικείο εργατικό δυναμικό που έχει ακόμα δυνατότητα προσφοράς παραγωγικής εργασίας.

Η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθηγήτρια Χρυσούλα Παλιαδέλη, εισηγήτρια της έκθεσης εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας, δήλωσε με αφορμή την έγκριση της έκθεσης: «Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας αντιπροσωπεύουν τεράστιο κοινωνικό και επαγγελματικό κεφάλαιο. Η συνεχής συνεισφορά τους στην κοινωνία, συχνά χωρίς αμοιβή, τις περισσότερες φορές παραβλέπεται, ενώ οι δυνατότητες ευρύτερης συμμετοχής και συμβολής τους παραμένουν αναξιοποίητες. Είναι γνωστές οι διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Το πρόβλημα επιτείνεται για τις γυναίκες ηλικίας μεταξύ 55-65 χρονών, κυρίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως αυτή που διανύουμε. Ωστόσο οι γυναίκες αυτές διαθέτουν εμπειρία και ωριμότητα. Οφείλουμε να τις ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν να είναι πνευματικά ενεργές και σωματικά δυνατές, να εξακολουθήσουν να είναι χρήσιμες και παραγωγικές. Έχουν δικαίωμα σε μία εργασία με περιεχόμενο, με ευκαιρίες για συνεχή μάθηση, με σεβασμό στον εργασιακό χώρο και δίκαιες απολαβές».

16.12.10 Έγκριση της έκθεσης Παλιαδέλη για το «Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

περισσότερα » « λιγότερα

Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Έκθεση της ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθηγήτριας Χρυσούλας Παλιαδέλη, σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως μέσου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής. Στόχος είναι η προβολή “χώρων” (μνημείων, φυσικών, αρχαιολογικών, αστικών ή πολιτιστικών περιοχών) που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ιστορία και έχουν συμβάλει στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Έκθεση Παλιαδέλη βελτιώνει με σειρά τροπολογιών την πρόταση της Επιτροπής και η υπερψήφισή της (497 ψήφοι υπέρ, 18 κατά και 41 αποχές) από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνει στην εισηγήτρια ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο στη διαβούλευση που θα ακολουθήσει με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης.

«Η πολιτική αξία του Σήματος αποτελεί μέρος της απάντησης στο διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο που ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για το χάσμα αυτό βαρύνει τις ηγεσίες, όπως έδειξε η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, η γνώση της ιστορίας και ο σεβασμός της πολυπολιτισμικότητας -με τρόπο βιωματικό και όχι παθητικό-, μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος», δήλωσε η κ. Παλιαδέλη κατά τη σχετική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια παρουσία της Επιτρόπου Παιδείας και Πολιτισμού Ανδρούλλας Βασιλείου. «Από κοινωνική και οικονομική άποψη η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Η πρόκληση για συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά διακρατικό επίπεδο, όπως προβλέπεται από την Έκθεση, θα μετατοπίσει το κέντρο βάρους από τους παραδοσιακά προβεβλημένους σε λιγότερο αξιοποιημένους τουριστικά χώρους και θα ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς για τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν στα κριτήρια του θεσμού. Η ανάδειξη του χώρου και της περιοχής γύρω από αυτόν θα λειτουργήσει ανταποδοτικά», συμπλήρωσε η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Η Έκθεση Παλιαδέλη μεταξύ άλλων:

  1. Καθιερώνει την απονομή του Σήματος κάθε δύο χρόνια (σε αντιδιαστολή με την ετήσια του αρχικού κειμένου), προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος έλεγχος στη σωστή εφαρμογή της δράσης και να προστατευθούν η ποιότητα, η αξιοπιστία και το κύρος του Σήματος.
  2. Προσθέτει τους αρχαιολογικούς και ενάλιους χώρους στους υποψήφιους για την απονομή του Σήματος χώρους.
  3. Υποστηρίζει το διακρατικό Σήμα, καθώς προάγει τη δημιουργία δικτύων και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών ή περιφερειών.
  4. Προσθέτει ένα μέλος από την Επιτροπή Περιφερειών στην ομάδα εμπειρογνωμόνων, ώστε να δοθεί φωνή στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να προσελκυστεί το ενδιαφέρον τους.
  5. Υποστηρίζει τη συμμετοχή σε πρώτο στάδιο των 27 κρατών μελών με τη μελλοντική δυνατότητα η πρωτοβουλία να επεκταθεί, μετά την πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού, και στις τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Πολιτισμός”.
  6. Αφαιρεί τις μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τη διακυβερνητική πρωτοβουλία, ούτως ώστε να δοθεί μια σαφής διάκριση του νέου Σήματος από τον προκάτοχό του και μια φρέσκια ώθηση στη νέα πρωτοβουλία.
  7. Καθιστά τους χώρους πιο προσιτούς στο ευρύτερο κοινό μέσω της κατάρτισης προσωπικού ή διευκολύνσεων προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και πιο ελκυστικούς για τους νέους, με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
  8. Εξασφαλίζει ότι η ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων θα ανταποκρίνεται στο εύρος των γνωστικών αντικειμένων και θα διασφαλίζει τη γεωγραφική ισορροπία.
  9. Επιβάλλει την ενημέρωση από την Επιτροπή όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., προκειμένου να καταστεί η διαδικασία διαφανέστερη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης της κ. Παλιαδέλη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου:

«Η διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής συνείδησης που θα σέβεται και θα προασπίζει την πολυπολιτισμικότητα αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα ευρωπαϊκά όργανα στην προσπάθειά τους να επιτύχουν ευρεία συνοχή και αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώση της ιστορίας μας, η εξοικείωση με την πολυπολιτισμική πολιτιστική μας κληρονομιά και η ενημέρωση της νέας γενιάς για τις ιδέες και τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Ε.Ε. και των πολιτών της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εντολή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέλαβε τη σύνταξη μιας πρότασης για τη μετατροπή του διακυβερνητικού Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε κοινοτικό θεσμό. Τα πορίσματα μιας ευρείας διαβούλευσης με την κοινή γνώμη και μια εκτίμηση επιπτώσεων έδειξαν πως η ένταξη του θεσμού στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες θα συνέβαλε στη βελτίωση της προβολής και αξιοπιστίας του Σήματος, με την προϋπόθεση σαφώς προσδιορισμένων κριτηρίων, και με έμφαση κυρίως στο συμβολικό και όχι τον αισθητικό χαρακτήρα ενός μνημείου ή χώρου. Προκειμένου, δηλαδή, να δηλωθεί ότι η ευρωπαϊκή ιστορία είναι το αποτέλεσμα μιας διαφορετικής, ωστόσο πλούσιας και αλληλοσυμπληρούμενης κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι η Ε.Ε. έχει τις ρίζες της σε ισχυρές αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η πολιτιστική ποικιλομορφία, η ανοχή και η αλληλεγγύη.

Αρχικά αντιμετωπίσαμε το Σήμα πολύ φιλόδοξα: ως ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο της εξωτερικής μας πολιτικής, που θα ξεπερνούσε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να απονέμεται και στα άλλα κράτη της Ευρώπης, και γιατί όχι και εκτός της ηπείρου μας. Επί του παρόντος μοιάζει ρεαλιστικότερο να αξιοποιηθεί ως μέσο για την εμβάθυνση της συνοχής των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να περιοριστεί αρχικά σε χώρους των κρατών μελών της.

Στην πρόταση της Επιτροπής για την ετήσια απονομή του σήματος σε 27 κατ’ ανώτατο όριο χώρους αντιπροτείναμε την ανά διετία επανάληψη της διαδικασίας, με στόχο να διασφαλίσουμε το κύρος του θεσμού και να δώσουμε χρόνο στην επιλογή των χώρων και την αξιολόγηση της πορείας τους, μετά την απονομή του σήματος.

Η εισηγήτρια συμφωνεί ότι οι διακρατικοί χώροι, λόγω της συμβολικής αξίας του σήματος ως παράγοντα που συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, πρέπει να ευνοηθούν, δεδομένου ότι υποστηρίζουν τη συνοχή, προάγουν τη δημιουργία δικτύων και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ κρατών ή περιφερειών. Για το λόγο αυτό, οι διακρατικοί χώροι θα πρέπει να κατέχουν την πρώτη θέση στη συνήθη “ποσόστωση” των δύο προτεινόμενων χώρων ετησίως σε όλα τα κράτη μέλη. Για πρακτικούς λόγους, ένα κράτος μέλος θα αποτελεί τον “συντονιστή” και θα αποτελεί το σημείο επαφής στις συζητήσεις με την ευρωπαϊκή ομάδα και την Επιτροπή.

Αντιμετωπίσαμε τη μετατροπή του Σήματος όχι ως διοικητικό μετασχηματισμό του παλαιού διακρατικού θεσμού, αλλά ως ένα νέο θεσμό, με σαφώς καθορισμένα κριτήρια επιλογής, αλλά και δεσμευτικές υποχρεώσεις για τη διατήρησή του. Η ομάδα των ειδικών, η δικτύωση, ο συμβολικός χαρακτήρας του και η παρακολούθηση των φορέων του σήματος υποδηλώνουν μια διαφορετική προσέγγιση που δεν πρέπει να θεωρείται ταυτόσημη με την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό και με στόχο να διαφυλαχθεί η ύπαρξη του παλαιού Σήματος και να προωθηθεί το κύρος του νέου, θεωρήσαμε ότι δεν χρειάζονται οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 18 στην πρόταση της Επιτροπής.

Αναζητήσαμε, επίσης, τρόπους να ενισχυθεί ο ρόλος της δωδεκαμελούς (στο κείμενο της Επιτροπής) ομάδας των ειδικών, όχι μόνον με την προσθήκη ενός ακόμη μέλους που θα υποδεικνύεται από την Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά και με την σαφέστερη εμπλοκή της στη διαδικασία της απονομής ή της ανάκλησης του σήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο και προκειμένου να ισχυροποιηθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιμείναμε στην υποχρέωση της Επιτροπής να δημοσιεύει πλήρη κατάλογο των προεπιλεγμένων χώρων πριν από την τελική επιλογή και να ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτό θα παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαρκή χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν ζητήματα.

Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου για τη δημιουργική συμβολή στη σύνταξη της έκθεσης που καλείστε να ψηφίσετε σε λίγο. Ευελπιστώ ότι με το ίδιο πνεύμα θα συνεργαστούμε και στο επόμενο στάδιο της διαβούλευσης.

Θα ήθελα εξαρχής να δηλώσω ότι συμμερίζομαι την άποψη που διατυπώθηκε στην εκτίμηση επιπτώσεων για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την προστιθέμενη πολιτική αξία του: “το Σήμα από μόνο του δεν μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πολιτών και Ε.Ε. Μπορεί απλά να συμβάλει μαζί με άλλες πρωτοβουλίες στην αντιμετώπιση του ιδίου προβλήματος”.

Συμφωνώ, άλλωστε με την εκτίμηση των συντακτών του ίδιου κειμένου για την απογοητευτική συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ευρωεκλογές του 2009 ως δείγμα αδιαφορίας των πολιτών των κρατών μελών για τον ρόλο των ευρωπαϊκών οργάνων. Δεν μπορώ, βεβαίως, να αποσιωπήσω ότι σε καιρούς κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο, με μιαν άγρια επίθεση εναντίον του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες της δεν προσβλέπουν στον πολιτισμό προκειμένου να λύσουν βασικά βιοτικά τους ζητήματα.

Ωστόσο, η γνώση της ιστορίας και ο σεβασμός της πολυπολιτισμικότητας, με τρόπο βιωματικό και όχι παθητικό, μπορεί, εκτός από εργαλείο συνοχής να αποτελέσει και μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες, καλώντας τες να συνεργαστούν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και διακρατικό επίπεδο, όπως διατυπώνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Από την άποψη αυτή η ιδέα ενός Σήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί να ενισχύσει τη συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών για την κοινή τους κληρονομιά υποστηρίζοντας παράλληλα τον πολιτιστικό τουρισμό, αποτελεί θετικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Αξίες όπως η δημοκρατία και η ελευθερία που ανάγονται στο πολιτιστικό παρελθόν της Ευρώπης είναι τόσο σημαντικές όσο η διαφάνεια και η αλληλεγγύη για τις μέρες μας, κυρίως αν επιθυμούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των πολιτών των κρατών μελών της Ε.Ε.».

Δείτε εδώ τη σχετική έκθεση

Δείτε εδώ τη συζήτηση στην Ολομέλεια για το «Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

27.10.10 Έγκριση της έκθεσης της Χρυσούλας Παλιαδέλη για το «Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

περισσότερα » « λιγότερα

Ομόφωνα υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση της ευρωβουλευτή του ΠA.ΣO.K. καθηγήτριας Χρυσούλας Παλιαδέλη για το «Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΣΕΠΚ)», το οποίο θα απονέμεται σε χώρους και ιδέες που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ιστορία και τον πολιτισμό και την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εξοικείωση, ιδίως των νέων, με την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, ως απάντηση στο διευρυμένο χάσμα μεταξύ πολιτών και Ευρώπης. Το Σήμα θα μπορεί να απονεμηθεί σε μνημεία ή χώρους που συνέβαλαν στη δημιουργία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των αξιών του, όπως η Αθηναϊκή Αγορά, σε χώρους που συνδέονται με την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η οικία του Γάλλου πολιτικού και συνιδρυτή της Ε.Ε. Robert Schuman, αλλά και σε άυλη κληρονομιά, όπως η κατάργηση της θανατικής ποινής στην Ευρώπη. Το Σήμα θα αναδείξει την υφιστάμενη πολιτιστική και ιστορική αξία των χώρων και θα ενισχύσει τη συνοχή και αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στην προβολή και προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τουρισμού, στην τουριστική ανάπτυξη και στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών», δήλωσε η ευρωβουλευτής μετά την ψήφιση της έκθεσής της.

Σύμφωνα με την έκθεση Παλιαδέλη κάθε κράτος μέλος από τα 27 θα μπορεί να προτείνει ως και δύο χώρους κάθε δύο χρόνια. Μια ομάδα 13 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα αξιολογεί τις υποψηφιότητες και θα επιλέγει έναν μόνο χώρο ανά κράτος, βάση κοινών, ξεκάθαρων και διαφανών κριτηρίων, τα οποία θα εφαρμόζονται από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η δράση θα αρχίσει με τα 27 κράτη μέλη, στο πλαίσιο των μελλοντικών, ωστόσο, αξιολογήσεων θα εξεταστεί η επέκτασή της στις τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Πολιτισμός». Σε αντίθεση με τον κατάλογο της UNESCO οι χώροι θα επιλέγονται με βάση τη συμβολική και όχι απαραίτητα την αισθητική τους αξία.

Η έκθεση -η πρώτη με τη διαδικασία της συναπόφασης για θέματα πολιτισμού από το 2006- θα υποβληθεί για έγκριση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα αποτελέσει στη συνέχεια τη βάση για τις διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.

Δείτε εδώ τη σχετική έκθεση

25.10.10 Έγκριση της έκθεσης της Χρυσούλας Παλιαδέλη για έλλειψη συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

περισσότερα » « λιγότερα

Με ομοφωνία εγκρίθηκε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση της ευρωβουλευτή του ΠA.ΣO.K. και αντιπροέδρου της Επιτροπής Αναφορών καθηγήτριας Χρυσούλας Παλιαδέλη σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για παραβίαση της υποχρέωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεργάζεται μαζί του με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Με την έκθεση υπογραμμίζεται η δυνατότητα του Κοινοβουλίου να μπορεί να επιβάλει κυρώσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν τηρεί το καθήκον της για καλόπιστη συνεργασία.

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του κ. Διαμαντούρου για την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γνωστοποιήσει σε περιβαλλοντική οργάνωση την αλληλογραφία που αντάλλαξε ο πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γκίντερ Φερχόιγκεν, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Porsche, στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης για την προετοιμασία νομοθετικής πρότασης σχετικά με τη μείωση των ρύπων, η Επιτροπή καθυστέρησε 15 μήνες. Κατόπιν τούτου ο Διαμεσολαβητής προσέφυγε στο Ευρωκοινοβούλιο για έλλειψη ειλικρινούς συνεργασίας από την πλευρά της Επιτροπής.

Η απόκρυψη των σχετικών επιστολών με την αιτιολόγηση ότι «η αποκάλυψή τους θα υπονόμευε την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της εταιρίας» έγειρε ερωτηματικά για τις σχέσεις της Κομισιόν με τη συγκεκριμένη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και για τα κριτήρια διαμόρφωσης της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. «Η στάση αδιαφορίας που κράτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τις ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών, παρουσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, καθόλου δεν διέλυσαν τις βάσιμες αυτές υπόνοιες. Για το λόγο αυτό απαιτούμε να δεσμευθεί η Επιτροπή ότι θα τηρεί το καθήκον της για καλόπιστη συνεργασία. Σε αντίθετη περίπτωση το Κοινοβούλιο δεν θα διστάσει να επιβάλει κυρώσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μπορεί να περιλαμβάνουν την εγγραφή μέρους του προϋπολογισμού της για διοικητικές δαπάνες στο αποθεματικό», δήλωσε η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Δείτε εδώ τη σχετική έκθεση

21.10.10 Τρία εκατομμύρια ευρώ για τον τουρισμό και τον πολιτισμό

περισσότερα » « λιγότερα

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η τροπολογία που είχε καταθέσει η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. , καθηγήτρια Χρυσούλα Παλιαδέλη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα προωθήσει τον πολιτιστικό τουρισμό.

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή του τουρισμού ως κινητήριας δύναμης στην οικονομία των κρατών μελών, οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν, κατά την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό 2011, την πρόταση της κ. Παλιαδέλη για την ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα αφορά τουριστικές διαδρομές με πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, επισκέψεις σε μνημεία, μουσεία και τοποθεσίες, όπου διαδραματίστηκαν ιστορικά και καλλιτεχνικά γεγονότα που επηρέασαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και αποτελούν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.

«Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μια πολλαπλή πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη και προβολή της κάθε περιοχής της Ευρώπης με την πολυμορφία που την χαρακτηρίζει και να την αξιοποιήσει ως πόλο έλξης για τουρίστες από όλον τον κόσμο. Σε ένα τέτοιο εγχείρημα, ωστόσο, δεν αρκεί μόνον η αύξηση των σχετικών κονδυλίων, αλλά κυρίως η εγρήγορση των τοπικών κοινωνιών και η ενεργοποίηση των περιφερειών σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης», δήλωσε η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Το σημαντικό αυτό κονδύλι θα «κλειδώσει» μετά από την ολοκλήρωση και της σχετικής συνδιαλλαγής μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τον προσεχή Νοέμβριο.

07.09.10 Εκθέσεις σχετικά με τις γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, καθώς και για τον ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία

περισσότερα » « λιγότερα

Η αξιολόγηση των κοινωνικών πολιτικών για την ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και η εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών της τρίτης ηλικίας τίθενται ως προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σημερινή ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των δύο σχετικών εκθέσεων, εισηγήτρια των οποίων εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας είναι η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Χρ. Παλιαδέλη.

Στην πρώτη από τις δύο εκθέσεις που αφορά στις γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες εξασφαλίζεται η πρόσβαση τους σε δημόσιες υπηρεσίας όπως η εκπαίδευση, σε κοινωνικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, αλλά και στην αγορά εργασίας. «Ζούμε σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία, η οποία περιλαμβάνει διακριτές πολιτιστικές, εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες. Η συμφιλίωση διαφορετικών αναγκών και απαιτήσεων, κάποτε αλληλοσυγκρουόμενων, οφείλει να είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βασίζεται στην αρχή των ίσων ευκαιριών, του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των μη διακρίσεων. Το ότι μία γυναίκα ανήκει σε μία συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα δεν πρέπει να αποτελεί μειονέκτημα», δήλωσε η ευρωβουλευτής μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

Η δεύτερη έκθεση που αφορά στον ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία έρχεται να διασφαλίσει το δικαίωμα των ηλικιωμένων γυναικών να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό βίο. Στην έκθεση αναφέρεται ρητά η ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου στη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών-μελών, καθώς σύμφωνα με στατιστικές οι ηλικιωμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να τελειώσουν τη ζωή τους στη φτώχεια. «Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γερνάει κι αυτό στη γλώσσα των πολιτικών ερμηνεύεται συχνά ως πρόβλημα ή βάρος. Το ζήτημα αγγίζει περισσότερο τις γυναίκες, το προσδόκιμο ζωής των οποίων είναι κατά έξι χρόνια μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών. Ωστόσο όχι μόνο δεν είναι "βάρος", αλλά ευκαιρία για την κοινωνία μας. Η αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας των μεγαλυτέρων ανθρώπων έχει διπλό όφελος: ενισχύει την κοινωνική συνοχή και βελτιώνει τη ζωή όλων μας», κατέληξε η κ. Παλιαδέλη.

02.09.10 Πολιτιστικές διαδρομές και ευρωπαϊκός τουρισμός. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού

περισσότερα » « λιγότερα

Εγκρίθηκε σήμερα στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τροπολογία της Ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Χρυσούλας Παλιαδέλη για την πραγματοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος που προωθεί τον πολιτιστικό τουρισμό. Η πρωτοβουλία αφορά τη δρομολόγηση το 2011 προπαρασκευαστικής δράσης που στόχο έχει να προλειάνει το έδαφος για μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση νέων ευρωπαϊκών τουριστικών διαδρομών που βασίζονται στην ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά.

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:
  — ευαισθητοποίηση στο θέμα της συμβολής των διαφόρων πολιτισμών στον κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό μέσω της κατανόησης της ιστορίας της Ευρώπης με βάση την απτή, άυλη και φυσική της κληρονομιά
  — προώθηση του ρόλου του πολιτισμικού τουρισμού ως παράγοντα βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης
  — ενίσχυση της εικόνας και του προφίλ της Ευρώπης ως προορισμού υψηλής ποιότητας μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των πολιτών τρίτων χωρών
  — ενίσχυση της ικανότητας των τουριστικών πρακτόρων και των μικρών επιχειρήσεων σε απομακρυσμένες και λιγότερο γνωστές περιοχές για την προσέγγιση νέου κοινού με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και των προσπαθειών τους για δικτύωση
  — τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον κλάδο του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

«Ο βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού που θα έχει ευεργετικές συνέπειες για τον κλάδο του τουρισμού και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αδιαμφισβήτητο θα είναι το κέρδος της αξιοποίησης των πολιτιστικών διαδρομών –της πολύ σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας του Συμβουλίου της Ευρώπης– και για την Ελλάδα, η οποία υπερτερεί σε πολιτιστικό απόθεμα», δήλωσε η κ. Παλιαδέλη μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

Η προπαρασκευαστική δράση αποτελεί μία από τις θέσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας για πολιτιστικά προγράμματα για τα οποία ζητείται χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του 2011. Πρόκειται για την πρώτη φάση της διαδικασίας που θα συνεχιστεί με ψηφοφορίες του προϋπολογισμού στην καθ’ ύλην αρμόδια Επιτροπή Προϋπολογισμού και στη συνέχεια στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

15.07.10 Απολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόκρυψη στοιχείων σε υπόθεση που αφορά γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

περισσότερα » « λιγότερα

«Από λάθος στη μετάφραση του ελληνικού κειμένου στα αγγλικά δεν καταλάβαμε την ερώτηση και δεν απαντήσαμε στην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών κ. Παλιαδέλη στη σχετική με το θέμα γραπτή ερώτηση που μας είχε θέσει», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την παρουσίαση της έκθεσης της κ. Παλιαδέλη στην Επιτροπή Αναφορών. Η έκθεση είχε αντικείμενο την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ικανοποιήσει το αίτημα της περιβαλλοντικής οργάνωσης Friends of the Earth Europe να ενημερωθεί για το περιεχόμενο επιστολών ανάμεσα στον πρώην αντιπρόεδρό της Γκίντερ Φερχόιγκεν και την αυτοκινητοβιομηχανία Porsche.

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του κ. Διαμαντούρου για την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γνωστοποιήσει την αλληλογραφία που αντάλλαξε ο πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την προετοιμασία νομοθετικής πρότασης σχετικά με τη μείωση των ρύπων, η Επιτροπή καθυστέρησε προκλητικά 15 μήνες, παραβιάζοντας την υποχρέωσή της να συνεργάζεται με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Κατόπιν τούτου και για πρώτη φορά από την ίδρυση του θεσμού το 1995, ο Διαμεσολαβητής προσέφυγε στο Ευρωκοινοβούλιο για έλλειψη ειλικρινούς συνεργασίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ομολόγησε την προβληματική συμπεριφορά της Επιτροπής στην υπόθεση της Porsche, απέδωσε, όμως, σε διοικητικά σφάλματα την 15μηνη καθυστέρηση στην απόδοση απαντήσεων, ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «από λάθος στη μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά δεν καταλάβαμε την ερώτηση στη σχετική με το θέμα γραπτή ερώτηση που μας είχε θέσει η κ Χρ. Παλιαδέλη και ο κ Κρ. Αρσένης». Σημείωσε δε ότι αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, το οποίο δεν πρόκειται να επαναληφθεί, καθώς θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μπορεί στο εξής να σέβεται τα καθήκοντα που απορρέουν από τη Συνθήκη της ΕΕ

«Θέατρο του παραλόγου» χαρακτήρισαν τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών απαντήσεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εισηγήτρια της έκθεσης Χρ. Παλιαδέλη. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα την έλλειψη πρόθεσης της να συνεργαστεί όχι μόνο με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διοικητικά λάθη και η δέσμευση της ότι δεν θα επαναληφθούν δεν αρκεί. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, όπως αναφέρει η Κομισιόν. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο σε 4 από τις 22 υποθέσεις σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, τις οποίες εξέτασε ο Διαμεσολαβητής το 2009, η Επιτροπή τήρησε τις αρχικές προθεσμίες για την απάντηση σε καταγγελίες. Πέρα από το γεγονός ότι αδιαφορεί να διαλύσει την βάσιμη υπόνοια για εύνοια στη συγκεκριμένη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, καταστρατηγεί ευθέως τη Συνθήκη της Ε.Ε. Η δε δικαιολογία της Επιτροπής ότι είναι "χαμένη στην μετάφραση" ταπεινώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Κυρίως, όμως, ταπεινώνει την ίδια», δήλωσε στην Επιτροπή Αναφορών η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

23.06.10 Η Χρυσούλα Παλιαδέλη εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (European Heritage Label)

περισσότερα » « λιγότερα

Άρχισε με την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η διαδικασία για τη θέσπιση Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που πρόκειται να συναποφασιστεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος της δράσης είναι «η ενίσχυση της αίσθησης των ευρωπαίων πολιτών ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει κοινών στοιχείων ιστορίας και κληρονομιάς». Το σήμα θα απονέμεται σε «χώρους» και ιδέες που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ιστορία και τον πολιτισμό και με την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., καθ. Χρυσούλα Παλιαδέλη, ορίστηκε εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας της Επιτροπής, η οποία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα της επερχόμενης βελγικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ευρωβουλευτής παρουσίασε στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την πρόταση και έθεσε τους προβληματισμούς της για την αποτελεσματικότητα της δράσης σε σχέση με τον στόχο της. «To έλλειμμα επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της δεν βαρύνει τους Ευρωπαίους πολίτες, όπως υπαινίσσεται η πρόταση, αλλά την ίδια την Επιτροπή που βρέθηκε απροετοίμαστη για την πρόσφατη οικονομική κρίση, τα δε κράτη μέλη ανέτοιμα να υπερβούν τα όρια τους και να κάνουν πράξη την αλληλεγγύη». Επιθυμία της ευρωβουλευτή είναι να αποτελέσει το Σήμα μια δράση ισάξιας πολιτιστικής δυναμικής με τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες ή τον κατάλογο της «Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς» της Unesco.

Η κ. Παλιαδέλη ζήτησε από τα μέλη του Κοινοβουλίου δραστικές και τολμηρές παρεμβάσεις στην ουσία της πρότασης: «Θεωρώ ότι η πρόταση της Κομισιόν, παρά τις πολύ καλές της προθέσεις, έχει χαρακτηριστικά γραφειοκρατικής προσέγγισης, που αντιμετωπίζουν διστακτικά (και, ας μου επιτραπεί, χωρίς όραμα), έναν θεσμό που θα έπρεπε να αξιοποιηθεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με δεδομένο ότι ο πολιτισμός μας εξακολουθεί να είναι ίσως το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ηπείρου μας. Αν αξιοποιηθεί ως εργαλείο κοινωνικής σύγκλισης και πολιτιστικής διείσδυσης και όχι ως έκφραση μιας λογιστικής ισομοιρίας, θα πετύχει τους στόχους του».

Η αρχική ιδέα για το σήμα πολιτιστικής κληρονομιάς διατυπώθηκε το 2005, από τους Υπουργούς Πολιτισμού των κρατών μελών, «ως μια από τις απαντήσεις στο έλλειμμα επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της, κενό που συσχετίστηκε, σε μεγάλο βαθμό, με την έλλειψη γνώσεων για την ιστορία της Ευρώπης, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αξίες στις οποίες βασίζεται». Από το 2006 ο θεσμός υλοποιήθηκε σε διακυβερνητικό επίπεδο, με τη συμμετοχή 17 ευρωπαϊκών κρατών (ανάμεσά τους και την Ελβετία), και 64 συνολικά χώρους να γίνονται αποδέκτες του σήματος ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Το Νοέμβριο του 2008 τα κράτη μέλη ανέθεσαν στην Κομισιόν να μετατρέψει τη διακυβερνητική πρωτοβουλία σε επίσημη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

06.05.10 Δελτίο τύπου για τον ορισμό της Χρυσούλας Παλιαδέλη ως εισηγήτριας της Ειδικής Έκθεσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με αφορμή την προκλητική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόκρυψη στοιχείων της Porsche

περισσότερα » « λιγότερα

Η Επιτροπή Αναφορών όρισε την αντιπρόεδρό της, κ. Χρυσούλα Παλιαδέλη, εισηγήτρια της Ειδικής Έκθεσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με αντικείμενο την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ικανοποιήσει το αίτημα της περιβαλλοντικής οργάνωσης Friends of the Earth Europe να ενημερωθεί για το περιεχόμενο επιστολών ανάμεσα στον πρώην αντιπρόεδρό της Γκίντερ Φερχόιγκεν και την αυτοκινητοβιομηχανία Porsche.

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του κ. Διαμαντούρου για την υποχρέωση της Επιτροπής να γνωστοποιήσει την αλληλογραφία που αντάλλαξε ο πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την προετοιμασία νομοθετικής πρότασης σχετικά με τη μείωση των ρύπων, οι επιστολές δημοσιοποιήθηκαν τελικά αλλά τμηματικά και ύστερα από προκλητική καθυστέρηση 15 μηνών.

Στην πρώτη συζήτηση της Έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Αναφορών ο κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος άσκησε κριτική εναντίον της Επιτροπής για παραβίαση της υποχρέωσης που απορρέει από τη Συνθήκη της ΕΕ να συνεργάζεται μαζί του με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Την αμηχανία της Κομισιόν προκάλεσαν στη συνέχεια τα ερωτήματα της Ευρωβουλευτού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Χρυσούλας Παλιαδέλη, η οποία απευθύνθηκε στον εκπρόσωπό της για την εντελώς ασαφή απάντηση σε γραπτές ερωτήσεις που είχε συνυποβάλει μαζί με τον συνάδελφο της Κρίτωνα Αρσένη δύο μήνες νωρίτερα. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής απέφυγαν πάλι να απαντήσουν, προκαλώντας τις επικρίσεις και των υπόλοιπων ευρωβουλευτών.

Κατόπιν τούτων η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα την έλλειψη πρόθεσής της να συνεργαστεί όχι μόνο με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρα από το γεγονός ότι αδιαφορεί να διαλύσει τη βάσιμη υπόνοια για εύνοια στη συγκεκριμένη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, πέρα από το ότι εντείνει τα ερωτήματα για τα κριτήρια διαμόρφωσης της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καταστρατηγεί ευθέως τη Συνθήκη της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί τήρηση της Συνθήκης και διαφάνεια χωρίς εξαιρέσεις και απέναντι σε όλους».

23.02.10 Δελτίο τύπου για την ψήφιση της Έκθεσης για την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Εuropeana

περισσότερα » « λιγότερα

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας υιοθέτησε την έκθεση για την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, η οποία περιλαμβάνει εκατομμύρια λημμάτων, με υλικό από τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες τα αρχεία και τις συλλογές πολυμέσων ολόκληρης της Ευρώπης, και έχει ως στόχο την πρόσβαση στο πολιτισμικό υλικό από όλους και την διαφύλαξη του υλικού, τουλάχιστον σε «εικονική μορφή», για τις ερχόμενες γενιές.

Στην έκθεση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση για ακόμα πλουσιότερο και πιο ποιοτικό υλικό, αλλά με πλήρη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Με τροπολογίες της Ευρωβουλευτού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Μέλους της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Χρυσούλας Παλιαδέλη τονίστηκε ο κρίσιμος ρόλος των άμεσα ενδιαφερομένων στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. «Η δημιουργία ενός αειφόρου χρηματοδοτικού και διαχειριστικού μοντέλου είναι αποφασιστικής σημασίας για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Europeana. Διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων στη διαδικασία της ίδρυσης του διαχειριστικού αυτού μοντέλου μπορούμε να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ προσβασιμότητας για όλους και αποζημίωσης των δημιουργών, με πλήρη σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων, που είναι και ο πολιτικός μας στόχος και η ευρωπαϊκή απάντηση στην επιθετική πολιτική της Google books».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει επίσης καλύτερη, αποτελεσματικότερη διαφήμιση της Europeana πανευρωπαϊκά και ιδίως στους νέους. «Το κρίσιμο σημείο τώρα είναι να ενθαρρύνουμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους να συνεισφέρουν με ακόμα πλουσιότερο και πιο ποιοτικό ψηφιακό υλικό, πάντα με την πλήρη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι ακαδημαϊκοί και πολιτιστικοί φορείς της Ελλάδας θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διάθεση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού, η οποία θα διευκολύνει τη νόμιμη πρόσβαση από όλους, αλλά και θα αναδείξει πανευρωπαϊκά τον Ελληνικό πολιτισμό, βελτιώνοντας και με τον τρόπο αυτό το κύρος της χώρας», δήλωσε η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

07.10.09 Έκθεση της Χρυσούλας Παλιαδέλη σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2008

14.09.09 Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2009

Ministry of Web