Χρυσούλα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α.Π.Θ. pasok.gr Home of S & D Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
European Parliament - ASP 11G254
Rue Wiertz 60, B-1047, Brussels
T: 0032 2 28 45463
F: 0032 2 28 49463
E: [email protected]
Συνεργάτες:
Ανδρέου Βιβή [email protected]
Γάκη Μπέατρις [email protected]
Κοπέλλου Μάνθα [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ερμού 69, 54623 Θεσσαλονίκη
Τ: 0030 2310 262783
F: 0030 2310 244782
Ε: [email protected]
Συνεργάτες:
Μητσοπούλου Ελένη [email protected]
Χατζητάτση Αριάδνη [email protected]

Ministry of Web