Χρυσούλα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α.Π.Θ. pasok.gr Home of S & D Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
«Γηράσκω αεί διδασκομένη»
Μέχρι το Μάιο του 2009 δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα ασχολιόμουν με την πολιτική. Μου αρκούσε η συμμετοχή σε κοινωνικές και δημόσιες κυρίως δράσεις, όπως η πολιτιστική πρωτεύουσα, οι πρυτανικές εκλογές, οι δημόσιες σχέσεις στο Α.Π.Θ. Μετά την πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου να συμμετάσχω σε εκλόγιμη θέση στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η ζωή μου έχει αλλάξει. Όχι μόνον επειδή καλούμαι να δραστηριοποιηθώ σε χώρους διαφορετικούς και με τρόπους αλλιώτικους από εκείνους που για δεκαετίες μου ήταν οικείοι, αλλά κι επειδή βρίσκομαι αντιμέτωπη με ένα νέο ξεκίνημα, σε έναν τομέα δράσης με άλλου είδους ευθύνες και διαφορετικής βαρύτητας επιλογές.

Σε επαφή με τους πολίτες


Ministry of Web