Χρυσούλα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α.Π.Θ. pasok.gr Home of S & D Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009 το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης σε συνεργασία με τη Διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής διοργάνωσε στην Ξάνθη εκδήλωση με θέμα «Παιδεία και Πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ως αφιέρωμα στα 30 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν σε εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης με θέμα «Γνωρίζω την Ευρώπη Παίζοντας». Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν τόσο η γνωριμία όσο και η εξοικείωση των μαθητών με ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ως ομιλήτριες προσκλήθηκαν οι Ευρωβουλευτές κ. Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου και κ. Χρυσούλα Παλιαδέλη.

Στην εισήγησή της με τίτλο «Παιδεία και πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Το στοίχημα της ευρωπαϊκής συνοχής» η κ. Παλιαδέλη παρουσίασε συνοπτικά τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και τις δυνατότητες ενίσχυσης των νέων δημιουργών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τόνισε ότι η πληροφόρηση και η εξοικείωση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς δίνει την ευκαιρία στους μαθητές και φοιτητές να γνωρίσουν, να ταξιδέψουν και να σπουδάσουν στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αξιοποιήσουν όλες τις προσφερόμενες ευκαιρίες για να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους, δίνοντας ευρωπαϊκή διάσταση στις κατευθύνσεις και στις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα προγράμματα COMENIUS και ERASMUS, καθώς το επέβαλε η ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών που συμμετείχαν στα εργαστήρια.

Επίσης η κ. Παλιαδέλη αναφέρθηκε στην ενίσχυση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους νέους καλλιτέχνες με προγράμματα ανταλλαγών, εργαστήρια αλλά και την επιβράβευση των ταλαντούχων δημιουργών. Με την ενθάρρυνση της πρωτοποριακής δημιουργίας ο νέος καλλιτέχνης διευρύνει τους ορίζοντές του, τις αναζητήσεις του και, γιατί όχι, το κοινό του.

Η Παιδεία και ο Πολιτισμός αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με σεβασμό στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και στις διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες σχεδιάζονται και προωθούνται πολιτικές, για να καλλιεργηθεί η συνείδηση της ευρωπαϊκής συνοχής και να αισθανθούν οι νέοι πολίτες των κρατών - μελών συνάδελφοι και συνοδοιπόροι. Απομένει στα κράτη - μέλη και κυρίως στους πολίτες τους να τις αξιοποιήσουν.

«Παιδεία και Πολιτισμός στην Ε.Ε.»


Ministry of Web