Χρυσούλα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α.Π.Θ. pasok.gr Home of S & D Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το απόγευμα της Παρασκευής 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε φόρουμ πολιτών στο πλαίσιο των δράσεων για το «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ινστιτούτο A CERT).

Συμμετέχοντας στην εκδήλωση ως ομιλήτρια η Χρυσούλα Παλιαδέλη εστίασε στη «Θέση των γυναικών σε μία γηράσκουσα κοινωνία». Ο όρος γηράσκουσα προκύπτει από την εδραιωμένη διαπίστωση ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει και θα συνεχίσει να γηράσκει με μεγάλη αύξηση του ποσοστού των πολιτών 65 ετών και άνω. Το γεγονός αυτό αντιμετωπίζεται κατεξοχήν αρνητικά, ως βάρος για τις εθνικές οικονομίες, ως πρόβλημα για το συνταξιοδοτικό σύστημα και για τις υπηρεσίες υγείας, παρόλο που η γήρανση αποτελεί συνιστώσα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενώ από την άλλη το δυναμικό των ηλικιωμένων συχνά παραγνωρίζεται.

Όπως προκύπτει από σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία παρουσίασε η κ. Παλιαδέλη, στο θέμα γήρανση σημαντική παράμετρος είναι το φύλο εξαιτίας του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής των γυναικών, αλλά και των ανισοτήτων που συνεχίζουν να υφίστανται, καθώς διαπιστώνεται ότι η συνολική πρόοδος για την επίτευξη πλήρους ισότητας είναι περιορισμένη. Ιδιαίτερα για την καταπολέμηση του χάσματος των αμοιβών των δύο φύλων και την εξάλειψη του κινδύνου της φτώχειας για τους συνταξιούχους, ο οποίος είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες ως αποτέλεσμα της μισθολογικής διαφοράς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες και υπογραμμίζει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου στη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών μελών.

Η κ. Παλιαδέλη ολοκλήρωσε την ομιλία της λέγοντας ότι οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας αντιπροσωπεύουν τεράστιο κοινωνικό και επαγγελματικό κεφάλαιο. Η συνεχής συνεισφορά τους στην κοινωνία, συχνά χωρίς αμοιβή, τις περισσότερες φορές παραβλέπεται, ενώ οι δυνατότητες ευρύτερης συμμετοχής και συμβολής τους παραμένουν αναξιοποίητες. Αν μη τι άλλο, η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων γυναικών, όπως εξάλλου και των ανδρών, σε ομάδες και δράσεις εθελοντισμού, μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, μία πρωτοβουλία από την οποία όλοι επωφελούνται και που θα συντελέσει στην αλλαγή της νοοτροπίας, ίσως το μέγιστο ζητούμενο, προς το οποίο στοχεύει και το Ευρωπαϊκό Έτος 2012.

Παλιαδέλη ageingΠαλιαδέλη ageing Paliadeli ageing

Active Ageing
ΕΥ 2012


Ministry of Web