Χρυσούλα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α.Π.Θ. pasok.gr Home of S & D Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες του παλαιού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 20ο σεμινάριο Ελλήνων εκπαιδευτικών των χωρών της Benelux, με την παρουσία εκτός άλλων της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου, Επιτρόπου για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία, και της κ. Φώφης Γεννηματά, Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός της Χρυσούλας Παλιαδέλη:

«Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τους συντελεστές, ομιλητές και συμμετέχοντες στο 20ο Σεμινάριο Ελλήνων δασκάλων της Benelux με θέμα «Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατηγικές και προοπτικές για την εκπαίδευση». Όντως η σχέση του μέλλοντος της E.E. και της εκπαίδευσης είναι μια σχέση μεγίστης σημασίας, δυναμική και αμφίδρομη. Και αυτό επειδή δεν νοείται μέλλον χωρίς την ύπαρξη του ισχυρού θεμελίου της εκπαίδευσης των νέων που θα αποτελέσουν τους αυριανούς πρωταγωνιστές των εξελίξεων, το ανθρώπινο και εργατικό δυναμικό των κρατών μελών και κατ’ επέκταση ολόκληρης της E.E., μίας ένωσης η οποία οφείλει να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική και να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι διατηρώντας και προβάλλοντας παράλληλα τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες.

Η E.E. με τα προγράμματα και τις δράσεις της στηρίζει συντονισμένα και επικουρικά τον θεσμό της εκπαίδευσης σε κάθε κράτος μέλος, καθώς βάσει της αρχής της επικουρικότητας η χάραξη πολιτικής στα θέματα παιδείας εμπίπτει πρωταρχικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, προκειμένου να προάγει την ανταλλαγή, την κινητικότητα και τη συνεννόηση. Τέτοια προγράμματα, όπως γνωρίζετε, είναι τα προγράμματα ανταλλαγής Erasmus, Leonardo Da Vinci και Comenius. Ακόμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιέλαβε στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2011 το πρόγραμμα “Νεολαία σε Κίνηση”, που σκοπεύει να εντάξει ομαλά τους νέους στην αγορά εργασίας, και την “Ατζέντα για νέες δεξιότητες και δουλειές”, που σκοπεύει να επανακαταρτίσει εργαζομένους και να τους βοηθήσει να εισέλθουν ξανά στην αγορά εργασίας. Επίσης η στρατηγική “Ευρώπη 2020” προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για την βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτικών συστημάτων και τη γενικότερη βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης.

Ας σημειωθεί ότι από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζει ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση. Παρότι δεν δημιουργεί καμία νέα αρμοδιότητα και κανένα νέο καθήκον για την Ένωση, το άρθρο αυτό έχει την ίδια νομική ισχύ με τις Συνθήκες, και είναι, επομένως, νομικά δεσμευτικό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστήριζε τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στις εκπαιδευτικές πολιτικές των κρατών μελών. Για τον λόγο αυτό υπήρξε υπέρμαχος της θέσπισης στέρεης νομικής βάσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο κάλεσε πρόσφατα τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην εκπαίδευση και να χαράξουν συνεκτικότερες εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές.

Με την αναθεώρηση των Συνθηκών, οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αυξάνονται διαρκώς. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιοποιεί τον ρόλο του ως συν-νομοθέτη και παράλληλα διαθέτει δημοσιονομική εξουσία. Κατόρθωσε να αυξήσει τον προϋπολογισμό αρκετών κοινοτικών προγραμμάτων, πολλά εκ των οποίων είναι συγχρηματοδοτούμενα από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιλαμβάνουν δράσεις όπως εκπαιδευτικά ταξίδια στις Βρυξέλλες με επίσκεψη μαθητών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε τα νέα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά και να αποκτήσουν εικόνα για τους χώρους όπου γίνονται οι διεργασίες και οι διαβουλεύσεις και λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν το δικό τους μέλλον. Το ευρωπαϊκό βραβείο Νεότητας Καρλομάγνος, το οποίο διοργανώνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν, είναι ένα ακόμη παράδειγμα για το ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εκπαίδευση εν γένει των νέων. Το βραβείο χορηγείται σε προγράμματα ή έργα που πραγματοποιούνται από άτομα μεταξύ 16 και 30 ετών, τα οποία προάγουν την κατανόηση μεταξύ των λαών των ευρωπαϊκών κρατών. Δραστηριότητες που έχουν σχέση με ανταλλαγές νέων, καλλιτεχνικά ή διαδικτυακά έργα με ευρωπαϊκή διάσταση είναι μεταξύ των προγραμμάτων που επιλέγονται.

Εκτιμώ πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποδείξει και αποδεικνύει συνεχώς ότι αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα του θεσμού της εκπαίδευσης. Αντιλαμβάνεται πως η ένωση των κρατών μελών δεν είναι μία τεχνική έννοια που χαρακτηρίζεται μόνο από αριθμούς και χάραξη οικονομικής πολιτικής. Η ουσιαστική ένωση επέρχεται μέσα από την πνευματική ένωση, την καλλιέργεια στους Ευρωπαίους πολίτες από τη νεαρή τους ηλικία της ιδέας μιας ευρωπαϊκής συνοχής, τη διδασκαλία μιας κοινής κατά κάποιον τρόπο ευρωπαϊκής ιστορίας και ενός ευρωπαϊκού πολιτισμού στον οποίο προσέδωσε κάθε χώρα στοιχεία από τον δικό της εθνικό πλούτο, τη δική της επιρροή, το δικό της χρώμα. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άμεσοι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης, έχουμε χρέος να υπηρετήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την ιδέα, να υπηρετήσουμε, κατά κύριο λόγο, τους αυριανούς Ευρωπαίους πολίτες ώστε να έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον με αξιώσεις. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, εμφατικά ότι οι νέοι, οι σωστά εκπαιδευμένοι, καταρτισμένοι και πνευματικά καλλιεργημένοι θα αποτελέσουν τους αυριανούς αφανείς ή φανερούς ήρωες όπου μέσα από τη δράση τους εκτός των άλλων θα αναδείξουν τη δυναμική μιας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου

εκπαιδευτικοί Benelux


Ministry of Web