Χρυσούλα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α.Π.Θ. pasok.gr Home of S & D Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στις 17-18 Απριλίου 2010 έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών το 2ο Forum των Δελφών για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές ως εργαλεία διαπολιτισμικού διαλόγου, προσέγγισης πολιτισμών, αειφόρου ανάπτυξης, πολιτιστικού τουρισμού και Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». To 2o Forum Δελφών, ως Πλατφόρμα Διαρκούς Συνεργασίας για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές, διοργανώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού του Λουξεμβούργου και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών.

Στο Forum κλήθηκαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η UNESCO, το ICOMOS, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, εκπρόσωποι των Υπουργείων Πολιτισμού της Ευρώπης, καθώς και καθηγητές πανεπιστημίων, ώστε να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για τις πολιτιστικές διαδρομές και τον πολιτιστικό τουρισμό στην Ευρώπη και να συμβάλουν στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα αποσκοπεί σε κοινές δράσεις για τις πολιτιστικές διαδρομές.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχε η Ευρωβουλευτής Χρυσούλα Παλιαδέλη, η οποία στην εισήγησή της με θέμα «Shaping the European Identity: The European Parliament and its Initiatives» αναφέρθηκε αρχικά στον όρο Ευρώπη και τις διαφορετικές αποχρώσεις του σε γεωγραφικό, πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο. Τόνισε ότι η δημιουργία μίας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας για τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τη δική τους γλώσσα, ιστορία, πολιτισμό, ήθη και έθιμα, είναι μία πρόκληση που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την παιδεία και τον πολιτισμό με δράσεις που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος δεν είναι η δημιουργία μίας ομογενοποιημένης κοινωνίας πολιτών, εξάλλου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πολυγλωσσία και την ένωση μέσω της διαφορετικότητας, αλλά μία Ευρωπαϊκή Ένωση που υπερβαίνει το πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και δημιουργεί στους πολίτες των διαφορετικών κρατών μελών της το αίσθημα ότι είναι μέλη μίας ευρύτερης οικογένειας.

 

2ο Forum Δελφών


Ministry of Web