Χρυσούλα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α.Π.Θ. pasok.gr Home of S & D Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθ. Χρυσούλα Παλιαδέλη εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. και το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Κύπρο από τις 14 ως τις 16 Οκτωβρίου 2012.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του θεσμού είναι να δώσει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίσει την πολιτιστική του κληρονομιά, με τη διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και την επίσκεψη σε ιστορικούς και παραδοσιακούς χώρους.

Στο πλαίσιο τους είναι που έλαβε χώρα το 5ο European Heritage Days Forum στη Λευκωσία με θέμα «Communicating Heritage». Στο συνέδριο συμμετείχαν η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία, Ανδρούλλα Βασιλείου, η Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, Ελένη Μαύρου, εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO, ευρωπαϊκών θεσμών και τοπικών φορέων.

Εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κ. Παλιαδέλη, μίλησε για τον ρόλο του στα θέματα του πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ταυτότητας: «Ο πολιτισμός μας εξακολουθεί να είναι ίσως το μεγαλύτερο "περιουσιακό" στοιχείο μας. Είναι ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, σε καιρούς μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που κλονίζει τις αξίες πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το αξιοποιήσουμε ως εργαλείο κοινωνικής σύγκλισης για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».


European Heritage Days Forum


Ministry of Web