Χρυσούλα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α.Π.Θ. pasok.gr Home of S & D Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για τον ρόλο και τις νέες προκλήσεις που θα αναλάβει στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας έκανε λόγο η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθ. Χρυσούλα Παλιαδέλη στο συνέδριο με τίτλο: «Η αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων μέσω του ΕΙΤ», που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2012 υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Υπό τον συντονισμό της Επιτρόπου Παιδείας και Πολιτισμού Ανδρούλλας Βασιλείου στον πρώτο κύκλο ομιλιών του συνεδρίου μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διευθύνοντα στελέχη του ΕΙΤ έθεσαν στο επίκεντρο των ομιλιών τους τον ρόλο και τη συμβολή των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) του ΕΙΤ στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, όπως αυτές θεμελιώνονται στον «Ορίζοντα 2020», το νέο πρόγραμμα-πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας, όντας ο πυρήνας του ΕΙΤ, αναμένονται να παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης του τριγώνου γνώση, εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία. Εκπρόσωποι του τριγώνου αυτού καλούνται να δουλέψουν μαζί πάνω σε σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ενέργεια, η δημογραφική μεταβολή, οι καινοτόμες, ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, καθώς και οι έξυπνες, περιβαλλοντικά φιλικές και ολοκληρωμένες μεταφορές.

Οι προκλήσεις αυτές είναι άλλωστε που χαρακτηρίζουν και τις θεματικές των προτεινόμενων από την Επιτροπή, μελλοντικών Κοινοτήτων, οι οποίες αποτέλεσαν και το κύριο αντικείμενο συζήτησης των παράλληλων συνεδριών στρογγυλής τραπέζης του συνεδρίου. Τη συζήτηση γύρω από τη θεματική με τίτλο «Αστική Κινητικότητα» συντόνισε η κ. Παλιαδέλη.

Δείτε το πρόγραμμα

EIT Stakeholders Conference


Ministry of Web