Χρυσούλα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α.Π.Θ. pasok.gr Home of S & D Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σεμινάριο με θέμα «Η διατήρηση της μητρικής γλώσσας στο εξωτερικό. Προοπτικές και προκλήσεις», που διοργάνωσε η Ομάδα της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE). Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση των διοργανωτών η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθ. Χρυσούλα Παλιαδέλη συμμετείχε με εισήγησή της στην εκδήλωση, στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί, πανεπιστημιακοί και δημοσιογράφοι, καθώς και εκπρόσωπος της Επιτρόπου για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας Ανδρούλλας Βασιλείου.

Η κ. Παλιαδέλη υπογράμμισε την ανάγκη για την υιοθέτηση μίας περισσότερο ευρωκεντρικής και λιγότερο εθνοκεντρικής προσέγγισης στη διδασκαλία και εκμάθηση των εθνοτικών γλωσσών έξω από τα σύνορα των χωρών προέλευσής τους, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα προς μίμηση το πετυχημένο διαπολιτισμικό μοντέλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Ειδικότερα ως προς την ελληνική κυρίως γλώσσα πρότεινε μεταξύ άλλων την αντικατάσταση των παραδοσιακών ελληνικών σχολείων του εξωτερικού από τα σύγχρονα και πιο εξωστρεφή Ινστιτούτα κατά τα πρότυπα της Γαλλίας.

Η Χρυσούλα Παλιαδέλη με τον Γιώργο Χατζημαρκάκη, ευρωβουλευτή των Γερμανών Φιλελευθέρων

σεμινάριο για τη γλώσσα


Ministry of Web