Χρυσούλα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α.Π.Θ. pasok.gr Home of S & D Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 η Χρυσούλα Παλιαδέλη συνάντησε τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη δηλώνοντας τη στήριξή της στο πρόσωπό του και στον συνδυασμό «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη».

Στην κοινή διαπίστωση ότι η ενεργοποίηση των πολιτών είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αναστηθεί ο πολιτισμός της καθημερινότητας στην πόλη και ότι «Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει και πάλι Κοσμόπολη» κατέληξαν ο κ. Μπουτάρης και η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ και καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Α.Π.Θ., οι οποίοι συζήτησαν για τους πιθανούς τρόπους και δράσεις για την τόνωση της πολιτιστικής και κατ’ επέκταση και οικονομικής ζωής της πόλης. Απόλυτη σύμπτωση απόψεων υπήρξε και ως προς την ανάγκη ανάδειξης των μνημείων της Θεσσαλονίκης, και ιδίως της πλούσιας βυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς της, η οποία μπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικά σημαντικό πόλο έλξης. Η κ. Παλιαδέλη τόνισε ότι ιδιαίτερα σε αυτή την χρονική περίοδο είναι μία ευτυχής συγκυρία που η πολιτεία στρέφεται προς τη Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει υποστηρικτικό ρόλο σε δράσεις που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των πολιτιστικών φορέων της πόλης βγάζοντάς την από την εσωστρέφειά της, και που στοχεύουν εντέλει στην προβολή και την πολύπλευρη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μπουτάρης ανέπτυξε τις σκέψεις της «Πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη» για την αξιοποίηση του ευρωπαϊκού θεσμού των Πολιτιστικών Πρωτευουσών, ενώ η κ. Παλιαδέλη πρόσθεσε ότι σε αυτό το πνεύμα θα πρέπει να αξιοποιηθεί και ο θεσμός των αδελφοποιήσεων με άλλες πόλεις. Η ευρωβουλευτής αναγνώρισε ότι η Ε.Ε. δεν διαθέτει μεγάλα κονδύλια για τον πολιτισμό, αλλά τόνισε ότι μπορούν να εξασφαλισθούν χρηματοδοτήσεις για τον πολιτιστικό τουρισμό και ότι υπάρχουν και άλλα αξιοποιήσιμα μέσα. Ως παράδειγμα πρόβαλε τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο του οποίου η Θεσσαλονίκη μαζί με άλλες πόλεις θα μπορούσε να συμμετάσχει από κοινού σε ένα πρόγραμμα με θέμα «Τα λιμάνια της Μεσογείου».

Τέλος, η κ. Παλιαδέλη αναφέρθηκε στον ρόλο του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), του ευρωπαϊκού οργανισμού που φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσίας στη Θεσσαλονίκη. Για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού, αλλά και υπό την οπτική της ανάπτυξης της κοσμοπολίτικης εικόνας της Θεσσαλονίκης, η ευρωβουλευτής πρότεινε την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Σχολείου. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας η παραχώρηση από τον Δήμο ενός χώρου για τον οργανισμό στο κέντρο της πόλης, ώστε οι πολίτες να γνωρίσουν το έργο του.

Χρυσούλα Παλιαδέλη με τον Γιάννη Μπουτάρη  Χρυσούλα Παλιαδέλη με τον Γιάννη Μπουτάρη  Χρυσούλα Παλιαδέλη με τον Γιάννη Μπουτάρη 

υποψ.Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 2010


Ministry of Web