Χρυσούλα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α.Π.Θ. pasok.gr Home of S & D Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μονογραφιεσ

Τα επιτάφια μνημεία από τη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας. Διδ. Διατριβή, ΕΕΦΣΠΘ Παράρτημα 50 (Θεσσαλονίκη 1984).

Μακεδονίς. Ιστορία και τέχνη στην αρχαία Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 2003).

Βεργίνα. Ο τάφος του Φιλίππου. Η τοιχογραφία με το κυνήγι. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 231 (Αθήνα 2004).

Αρχαιολογία και γεωφυσική: εξερευνώντας τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας (1984-2004) (Θεσσαλονίκη 2006) [σε συνεργασία με τους: Γ. Ν. Τσόκα, Γ. Βαργεμέζη, Π. Τσούρλο, Στ. Δρούγου].

Βεργίνα. Ο τόπος και η ιστορία του (2006) [σε συνεργασία με τη Στ. Δρούγου].

Copyist and painter: reconsidering the Alexander Mosaic (υπό εκτύπωση – Biering & Brinkmann Verlag στη σειρά Studies on Antique Painting and Use of Color).

Αρχαιολογικοι οδηγοι

Η Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας. Αρχαιολογικός Οδηγός (Θεσσαλονίκη 1994) [σε συνεργασία με τους: Στ. Δρούγου, Π. Φάκλαρη, Α. Κοτταρίδου, Ε. Τσιγαρίδα].

Βεργίνα. Περιδιαβάζοντας τον αρχαιολογικό χώρο. Αρχαιολογικός οδηγός, εκδόσεις ΤΑΠΑ (Αθήνα 1999) [σε συνεργασία με τη Στ. Δρούγου].

“Βεργίνα” στο Μακεδονία. Από τα προϊστορικά μέχρι τα βυζαντινά χρόνια (Αθήνα 2000) 27-34.

ψηφιακοσ δισκοσ (cd-rom)

Βεργίνα. Ψηφιακή διαδρομή στις Αιγές, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη 2004).

Ανασκαφικεσ εκθεσεισ

Ανασκαφή Βεργίνας 1982-1983, ΠΑΕ 1983, 42-54 [Μ. Ανδρόνικος και συνεργάτες].

Ανασκαφή Βεργίνας 1985, ΠΑΕ 1985, 55-68 [Μ. Ανδρόνικος – Χρ. Σαατσόγλου - Παλιαδέλη – Στ. Δρούγου – Π. Φάκλαρης).

Ανασκαφή Βεργίνας 1987, ΠΑΕ 1987, 126-148 [Μ. Ανδρόνικος – Χρ. Σαατσόγλου - Παλιαδέλη – Στ. Δρούγου – Π. Φάκλαρης – Α. Κοτταρίδου – Μπ. Τσιγαρίδα).

Βεργίνα - ανασκαφή στην περιοχή του ιερού, Έργον 1987, 58-60.

Ανασκαφή Βεργίνας - Ιερό της Εύκλειας, ΠΑΕ 1989, 188-192.

Βεργίνα - περιοχή ιερού Εύκλειας, Έργον 1989, 68-70.

Ανασκαφή Βεργίνας - Ιερό της Εύκλειας, ΠΑΕ 1990, 175-181.

Βεργίνα - Ιερό της Εύκλειας, Έργον 1990, 83-85.

Ανασκαφή Βεργίνας - Ιερό της Εύκλειας, ΠΑΕ 1991, 185-188.

Βεργίνα - Ιερό της Εύκλειας, Έργον 1991, 65-68.

Ανασκαφή Βεργίνας, Εγνατία 1, 1989, 352-354.

Ανασκαφή Βεργίνας - ανασκαφή στο ιερό της Εύκλειας Εγνατία 2, 1990, 363-365.

Ανασκαφή Βεργίνας - ανασκαφή στο ιερό της Εύκλειας , Εγνατία 3, 1991, 238-242.

To ιερό της Εύκλειας στη Βεργίνα. Σύντομη επισκόπηση των ανασκαφικών συμπερασμάτων στην αγορά των Αιγών , Εγνατία 5, 1995-2000, 247-255.

ανακοινωσεισ στο ετησιο συνεδριο για το αρχαιολογικο εργο στη μακεδονια και στη θρακη (ΑΕΜΘ)

Ανασκαφή στην περιοχή του ιερού της Εύκλειας στη Βεργίνα, ΑΕΜΘ 1, 1987, 101-108.

Νέα στοιχεία για την τεχνική των γραπτών στηλών της Βεργίνας. Προκαταρκτική αποτίμηση των αρχαιομετρικών πορισμάτων, ΑΕΜΘ 2, 1988, 137-146.

Βεργίνα 1989. Ανασκαφή στο ιερό της Εύκλειας, ΑΕΜΘ 3, 1989, 25-35.

Βεργίνα 1990. Ανασκαφή στο ιερό της Εύκλειας, ΑΕΜΘ 4, 1990, 21-34.

Βεργίνα 1991. Ανασκαφή στο ιερό της Εύκλειας, ΑΕΜΘ 5, 1991, 9-21.

Βεργίνα 1992. Ανασκαφή στο ιερό της Εύκλειας (1982-1992). Σύντομος απολογισμός, ΑΕΜΘ 6, 1992, 51-57.

Βεργίνα 1993. Ανασκαφή στο ιερό της Εύκλειας, ΑΕΜΘ 7, 1993, 51-59.

Βεργίνα 1994. Ανασκαφή στο ιερό της Εύκλειας, ΑΕΜΘ 8, 1994, 109-117.

Το ιερό της Εύκλειας στη Βεργίνα, ΑΕΜΘ 10, 1996, 55-68.

Βεργίνα 1998-1999. Ανασκαφή στο ιερό της Εύκλειας και στη θόλο του ανακτόρου, ΑΕΜΘ 13, 1999, 541-551.

Βεργίνα 2000-2002. Ανασκαφή στο ιερό της Εύκλειας, ΑΕΜΘ 16, 2002, 479-490.

Εξερεύνηση του αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας με τη μέθοδο της γεωηλεκτρικής χαρτογράφησης, 1984-2004, ΑΕΜΘ 18, 2004, 551-560 [Γ. Ν. Τσόκας – Γ. Βαργεμέζης – Π. Τσούρλος – Στ. Δρούγου – Χρ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη – Κ. Τοκμακίδης]

Ανασκαφή στο ανάκτορο και το νεκροταφείο των Αιγών, ΑΕΜΘ 20, 2006, 759-766 [Χρ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη – Α. Κυριάκου].

Παλιές υποχρεώσεις και αναπάντεχα ευρήματα στις Αιγές, ΑΕΜΘ 22, 2008, 2008, 177-182 [Χρ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη – Α. Κυριάκου – Ε. Μητσοπούλου – Α. Τούρτας].

Μικροανασκαφή σ’ ένα αναπάντεχο εύρημα από την αγορά των Αιγών: η διεπιστημονική προσέγγιση, ΑΕΜΘ 22, 2008, 183-190 [Χρ. Σαατσόγλου - Παλιαδέλη – Π. Παπαγεωργίου – Γ. Μανιάτης – Σ. Τριανταφύλλου – Α. Κυριάκου].

Πολύτιμα ταφικά σύνολα από την αγορά των Αιγών. Ι. Η αρχαιολογική εικόνα και η ιστορική ερμηνεία της, ΑΕΜΘ 23, 2009 (υπό εκτύπωση) [Χρ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη – Α. Κυριάκου – Ε. Μητσοπούλου – Α. Τούρτας].

Πολύτιμα ταφικά σύνολα από την αγορά των Αιγών. ΙΙ. Η διερεύνηση στο εργαστήριο, ΑΕΜΘ 23, 2009 (υπό εκτύπωση) [Χρ. Σαατσόγλου - Παλιαδέλη – Π. Παπαγεωργίου – Γ. Μανιάτης – Α. Κυριάκου – Α. Τούρτας].

Βεργίνα 2010. Ανασκαφικές και εργαστηριακές έρευνες, ΑΕΜΘ 24, 2010 (υπό εκτύπωση) [Χρ. Παλιαδέλη – Α. Κυριάκου – Α. Τούρτας – Π. Παπαγεωργίου – Σ. Τριανταφύλλου].

Βάση δεδομένων και πρόδρομες παρατηρήσεις στο σκελετικό υλικό από το θάλαμο του Τάφου ΙΙ στη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας, ΑΕΜΘ 24, 2010 (υπό εκτύπωση) [Χρ. Παλιαδέλη – Θ. Αντίκας – Λ. Αντίκα – Α. Κυριάκου – Α. Τούρτας].

Βεργίνα 2011. Πεπραγμένα και μελλούμενα, ΑΕΜΘ 25, 2011 (υπό εκτύπωση) [Χρ. Παλιαδέλη – Α. Κυριάκου – Α. Τούρτας – Ν. Χατζηδάκης – Π. Παπαγεωργίου].

αρθρα σε επιστημονικα περιοδικα και συλλογικουσ τομουσ

Επιτύμβιο επίγραμμα από τα Δουμπιά της Χαλκιδικής, ΕΕΦΣΠΘ 14, 1975, 119-130.

Μαρμάρινοι οφθαλμοί από τον Πειραιά, ΑΕ 1978, 119-135.

Οφθαλμός κατέαγεν, ΕΕΦΣΠΘ 18, 1979, 413-419.

N. Yalouris – M. Andronikos – K. Rhomiopoulou – A. Herrmann – C. Vermeule (εκδ.), The Search for Alexander: an exhibition (1980) 181-187 αρ. 156-173.

On the epigram from Chalkidike, ZPE 46, 1982, 295-296.

“Ευρυδίκα Σίρρα Ευκλείαι” στο Αμητός. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μ. Ανδρόνικο (Θεσσαλονίκη 1986) 733-744.

“Ονόματα από τη Βεργίνα” στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Τιμητική προσφορά στον καθηγητή John Chadwick (Θεσσαλονίκη 1987) 161-165.

ΒΙΛΑΡΡΑΤΕΛΛΟΥ, ZPE 72, 1988, 111-112.

Το ανάθημα του Κρατερού στους Δελφούς. Μεθοδολογικά προβλήματα αναπαράστασης, Εγνατία 1, 1989, 79-100.

“The discovery of the relics of a complex of walls in ancient Aegae (Verghina: Northern Greece) by geophysical prospecting” στο Y. Maniatis (εκδ.), Archaeometry. Proceedings of the 25th International Symposium (Amsterdam 1989) 435-437 [G. N. Tsokas – Ch. Saatsoglou - Paliadeli].

“Σκέψεις με αφορμή ένα εύρημα από τα Παλατίτσια” στο Αρχαία Μακεδονία V. Ανακοινώσεις κατά το Πέμπτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 10-15 Οκτωβρίου 1989 (Θεσσαλονίκη 1993) 1339-1371.

Aspects of ancient Macedonian costume, JHS 113, 1993, 122-149.

“Ναών ευστύλων. Αποσπασματική επιγραφή των κλασικών χρόνων από τη Βεργίνα” στο Επιγραφές της Μακεδονίας. Γ΄ Διεθνές Συμπόσιο για τη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 8-12 Δεκεμβρίου 1993 (Θεσσαλονίκη 1996) 100-122. (in English)

Aegae. A reconsideration, AM 116, 1996, 225-236.

“L’abbigliamento degli antichi Macedoni” στο A. Di Vita – C. Alfano (εκδ.), Alessandro Magno. Storia e Mito (Roma 1996) 113-115.

“Αρχαιολογικά δεδομένα και ιστορικά μεθερμηνευόμενα. Η περίπτωση της Βεργίνας” στο Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου. Μακεδονικά παράρτημα αρ. 6 (Θεσσαλονίκη 1997) 283-289.

“Οι μάχες του Αλεξάνδρου στην τέχνη του 4ου π.Χ. αι.” στο Αλέξανδρος και Ανατολή (Θεσσαλονίκη 1997) 24-33.

“Μαρμάρινο θραύσμα γυναικείας κεφαλής από τη Βεργίνα” στο Μνείας Χάριν. Τόμος στη μνήμη Μαίρης Σιγανίδου (Θεσσαλονίκη 1998) 197-206.

Με αφορμή δύο ονόματα από τη Βεργίνα, Ηόρος 10-12, 1992-1998, 369-380.

“Βεργίνα 1938-1998: Ζητήματα ερμηνείας και χρονολόγησης” στο Αλέξανδρος ο Μέγας: από τη Μακεδονία στην οικουμένη. Διεθνές Συνέδριο, Βέροια 27-31 Μαΐου 1998 (Βέροια 1999) 37-48.

In the shadow of history: the emergence of archaeology, BSA 94, 1999, 353-367.

Females at Vergina - Aegae. The new epigraphic evidence, Εγνατία 5, 1995-2000, 91-102.

“Απόλλωνι Λυκίωι: αναθηματικό ανάγλυφο ελληνιστικών χρόνων από τη Βεργίνα” στο Μύρτος. Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου (Θεσσαλονίκη 2000) 441-451.

Queenly appearances at Vergina - Aegae: old and new epigraphic and literary evidence, ΑΑ 2000, 383-407.

“Geophysical investigations in the area between Eukleia's temple and the theater in ancient Aegae (Verghina) using various methods” στο K. Paraskevopoulos (εκδ.), Physics in culture: the solid state physics in the study of culture heritage. Proceedings of the 1st Conference on Physics in Culture, Thessaloniki, October 28-30, 1999 (Thessaloniki 2000) [G. N. Tsokas – P. Soupios – P. Tsourlos – G. Vargemezis – A. Savvaidis – C. Paliadeli - Saatsoglou – S. Drougou].

“Ο αρχαιολόγος και οι άλλοι” στο Μ. Χ. Σκαλτσά (εκδ.), Η Μουσειολογία στον 21ο αιώνα. Θεωρία και Πράξη. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Θεσσαλονίκη 21-24 Νοεμβρίου 1997 (Θεσσαλονίκη 2001) 100-103.

“Εκ του ερειπιώνος των Παλατιτσίων: Νεανικές κεφαλές από τον αρχαιολογικό χώρος της Βεργίνας” στο Άγαλμα. Μελέτες για την αρχαία πλαστική προς τιμήν του Γιώργου Δεσπίνη (Θεσσαλονίκη 2001) 261-272.

“The palace of Vergina - Aegae and its surroundings” στο I. Nielsen (εκδ.), The royal palace institution in the first millennium BC. Regional development and cultural interchange between East and West. Monographs of the Danish Institute at Athens 4 (2001) 201-213.

“Linear and painterly: colour and drawing in ancient Greek painting” στο M. A. Tiverios – D. S. Tsiafakis (εκδ.), Color in ancient Greece. The role of color in ancient Greek art and architecture, 700-31 B.C. Proceedings of the conference held in Thessaloniki, 12th-16th April 2000 (Thessaloniki 2002) 97-105.

“Characterisation of the pigments and the painting technique used on the Vergina stelae” στο M. A. Tiverios – D. S. Tsiafakis (εκδ.), Color in ancient Greece. The role of color in ancient Greek art and architecture, 700-31 B.C. Proceedings of the conference held in Thessaloniki, 12th-16th April 2000 (Thessaloniki 2002) 245-257 [V. Perdikatsis – I. Maniatis – C. Saatsoglou - Paliadeli].

“Compendiaria” στο A. Pontrandolfo (εκδ.), La pittura parietale in Macedonia e Magna Grecia. Atti del convegno internazionale di studi in ricordo di Mario Napoli, Salerno - Paestum 21-23 novembre 1996 (2002) 43-52.

“Marble quarries in central and western Macedonia, Greece. Survey and provenance determination with EPR spectroscopy” στο L. Lazzarini (εκδ.), ASMOSIA 6. Interdisciplinary studies on ancient stone. Proceedings of the Sixth International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, Venice, June 15-18, 2000 (Padova 2002) 247-257 [T. Vakoulis – K. Polykreti – C. Saatsoglou - Paliadeli].

“Die makedonische Kammergraber” στο F. Zimmer (εκδ.), Griechische Klassik. Idee und Wirklichkeit. Ausstellung in Berlin 2002 (Mainz 2002) 433-435.

“Antike griechische Malerei” στο F. Zimmer (εκδ.), Griechische Klassik. Idee und Wirklichkeit. Ausstellung in Berlin 2002 (Mainz 2002) 437-438.

Reflections on the painting technique on Philip’s tomb at Vergina” στο R. Biering – V. Brinkmann – U. Schlotzhauer – B. F. Weber (εκδ.), Maiandros. Festschrift für Volkmar von Graeve (München 2006) 213-220.

“Η «εξέδρα» στη θόλο του ανακτόρου της Βεργίνας” στο Γ. Καραδέδος (εκδ.), Δώρον. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Νίκο Νικονάνο (Θεσσαλονίκη 2006) 23-29.

“Arts and politics in the Macedonian court before Alexander” στο Αρχαία Μακεδονία VII. Η Μακεδονία από την εποχή του σιδήρου έως το θάνατο του Φιλίππου Β΄. Ανακοινώσεις κατά το Έβδομο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 14-18 Οκτωβρίου 2002 (Θεσσαλονίκη 2007) 345-356.

“La peinture de la Chasse de Vergina” στο S. Descamps - Lequime (εκδ.), Peinture et couleur dans le monde grec antique. Actes de colloque, Musee du Louvre (2007) 47-55.

“Photogrammetric documentation and digital representation of the Macedonian palace in Vergina - Aegae” στο Proceedings of XXI International CIPA Symposium, 01-06 October 2007, Athens, CIPA Archives for Documentation of Cultural Heritage, Vol. XXI-2007 / The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVI, 5/C53 Part XXX, 562-566.

“Ενεπίγραφο απότμημα από την περιοχή του θεάτρου των Αιγών” στο Σ. Δρούγου κ.ά. (εκδ.), Κερμάτια Φιλίας. Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Τουράτσογλου, τ. Β΄ (Αθήνα 2009) 13-21.

“Τα μαρμάρινα από τη θόλο του ανακτόρου των Αιγών. Ι. Τα ενεπίγραφα θραύσματα” στο Σ. Πινγιάτογλου – Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου (εκδ.), Νάματα. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτρη Παντερμαλή (Θεσσαλονίκη 2010) 225-234.

“Vergina-Aegeae. The arts at the cradle of the Macedonian kingdom” στο R. J. L. Fox (εκδ.), Brill’s Companion to Ancient Macedon. Studies in the Archaeology and History of Macedon, 650 B.C. - 300 A.D. (Leiden 2011) 271-295.

“The royal presence in the agora of Aegae” στο A. Kottaridi κ.ά. (εκδ.), Heracles to Alexander the Great. Treasures from the Royal Capital of Macedon, a Hellenic Kingdom in the Age of Democracy (Oxford, Ashmolean museum 2011) 193-203.

“L’expansion du royaume de Macédoine” στο S. Descamps-Lequime (εκδ.), Au royaume d’Alexandre le Grand: la Macédoine antique (Musée du Louvre, Paris 2011) 250-253.

“Le palais de Vergina/Aigai: historique des fouilles” στο S. Descamps-Lequime (εκδ.), Au royaume d’Alexandre le Grand: la Macédoine antique (Musée du Louvre, Paris 2011) 287-289.

The role of National Museums in the European integration” στο B. Axelsson – C. Dupont – C. Kesteloot (εκδ.), Entering the minefields: the creation of new History Museums in Europe. Conference Proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity politics, the uses of the past, and the European citizen, Brussels 25 January 2012 (2012) 33-36 [C. Paliadeli – M. Kopellou].

Διαφορα

“Ο Αλέξανδρος στην Ασία” στο Τουρκμενία. Στα βήματα του Ελληνισμού. Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 18.09.94, σσ. 14-15.

Η ζωγραφική από τα γεωμετρικά στα ελληνιστικά χρόνια, Αρχαιολογία & Τέχνες 55, 1995, 45-57.

“Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ανατολή” στο Ελληνισμός και Βακτριανή. Καθημερινή, Επτά Ημέρες 11.02.96, σσ. 12-15.

Η ανασκαφή στη Βεργίνα. Είκοσι χρόνια μετά το εύρημα, Φιλόλογος 1997, 407-415.

Αρχαιολογώντας με τους άλλους, Επτάκυκλος 2 (10) 1998, 33-35.

“Η γη της Μακεδονίας αποκαλύπτει” στο Μακεδονικοί τάφοι. Καθημερινή, Επτά Ημέρες 22.10.2000, σσ. 2-5.

Βουκεφάλας” στο Αφιέρωμα για το άλογο. Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 08.02.04


Ministry of Web